Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SUTREM
Sünniaeg 17.06.2018   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 360385874   VeresusHF 100%   Pulli kood 28014(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I ENDCO SUPREME-ET
840 3133064316   HST
26.10.2015
II VIEW-HOME CASHFLOW-ET
USA 72923372 HST 07.01.13
III FARNEAR-TER BKCASHCOIN ET USA 70354884 HST
IIE PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET USA 69804610 HST
IE VIEUXSAULE PLATINUM SHIRAS
CAN 108840023 HST 23.03.14
IEI SEAGULL-BAY PLATINUM-ET USA 70640250 HST
IEE VIEUXSAULE SUDAN KAREEN CAN 107335962 HST
E NO IDEA 4794
DE 359234794   HST
23.07.2016
EI MR SHOT DOZER 1491-ET
USA 72128280 HST 05.05.13
EII BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET USA 70476870 HST
EIE MISS OCD ROBST DELICIOUS-ET 840 3006989479 HST
EE SANDY-VALLEY NO PROBLEM-ET
USA 72471725 HST 23.03.14
EEI DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
EEE SANDY-VALLEY NU PRECIOUS-ET USA 70811744 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 17 2 0.37 114 104  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad