Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
BENZER
Sünniaeg 08.07.2018   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 360665455   VeresusHF 100%   Pulli kood 28015(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I S-S-I FRANCHISE BENZ-ET
840 3136807406   HST
26.05.2016
II OCD RODGERS FRANCHISE-ET
840 3014365400 HST 22.06.14
III DE-SU LTM RODGERS 11379-ET USA 70626131 HST
IIE OCD MOGUL FREE WILLY-ET 840 3009533564 HST
IE S-S-I MONT 8433 10852-ET
840 3124584958 HST 15.07.14
IEI BACON-HILL MONTROSS-ET USA 71703339 HST
IEE S-S-I UNO DAMICA 8433-ET 840 3011001337 HST
E NN AKILIA
DE 359129485   HST
14.06.2016
EI WILLSBRO KL ECLAIR-ET
GBR 388380300553 HST 14.06.14
EII KELLERCREST LANCOME-ET USA 71164339 HST
EIE WILLSBRO UNO PLAN EDDA ET GBR 382702506566 HST
EE ATHENA 49
DE 537845944 HST 17.03.13
EEI GHEZZI GIULIOURAN ITA 97990030448 HST
EEE ATHENA 201 DE 536817985 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 348 20 0.82 100 94  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad