Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
MALINOS
Sünniaeg 15.01.2018   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 539811478   VeresusHF 100%   Pulli kood 27993(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I MALINUS
DNK 2371402918   HST
27.02.2016
II MODECO
DE 815602946 HST 30.01.14
III MR MOVIESTAR MODEL-ET USA 70477026 HST
IIE FIRESTONE DE 814920122 HST
IE TIR-AN BALISTO HYACINT-ET
DNK 3372306381 HST 20.04.14
IEI DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
IEE ANDERSTRUP SNOW HEAVEN ET DNK 3372305313 HST
E SHAKIRA-ET
DEU 538319943   HST
31.01.2014
EI BOSS-ET
DEU 355203353 HST 17.02.12
EII DE-SU 521 BOOKEM-ET USA 66636657 HST
EIE KNS RENDEZVOUS ET DEU 353764102 HST
EE SAMBUCA
DEU 537089710 HST 18.09.11
EEI END-ROAD BEACON-ET USA 136800233 HST
EEE SARAH-ET DEU 534570581 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 253 8 0.78 115 100  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad