Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
APOLLO RED
Sünniaeg 27.01.2018   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 540277605   VeresusHF 100%   Pulli kood 27994(EHF) 27994(EPK) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I KNS ABI RED PP
DE 358665687   HST
19.03.2016
II SCHREUR APOLL P
NLD 762042012 HST 15.01.14
III GEN-I-BEQ AIKMAN CAN 106807394 HST
IIE VERHAGES CANDLELIGHT P-RED-ET DEU 663531490 HST
IE KNS MISSBALIST
DE 356230059 HST 07.04.14
IEI DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
IEE KNS MISS EPIC DE 355203389 HST
E RACHEL 45
DE 538895945   HST
25.12.2015
EI COYNE-FARMS SYMPATI PAT-RED
840 3012178104 HST 19.09.13
EII DYMENTHOLM S SYMPATICO -ET CAN 11004723 HST
EIE BUTLERVIEW COLT PRAIRIE-ET USA 71016158 HST
EE RED RAHEL 54
DE 538050992 HST 01.01.14
EEI OCD DESTRY BAMA-RED-ET 840 3006988837 HST
EEE RACHEL 19 DE 536925232 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)
Üldaretusväärtus SKAV (EPK)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk
SPAV (EPK) Piim   Rasva% Rasv   Valgu% Valk  

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv
SSAV (EPK) SGAV (EPK) STAV (EPK)

Poegimine

     EHF  EPK 
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
Vasika isana 452 26 0.85 116 99112 88
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad