Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
SUPREX
Sünniaeg 08.07.2018   Tõug HST   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 540421566   VeresusHF 100%   Pulli kood 28016(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I ENDCO SUPREME-ET
840 3133064316   HST
26.10.2015
II VIEW-HOME CASHFLOW-ET
USA 72923372 HST 07.01.13
III FARNEAR-TER BKCASHCOIN ET USA 70354884 HST
IIE PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET USA 69804610 HST
IE VIEUXSAULE PLATINUM SHIRAS
CAN 108840023 HST 23.03.14
IEI SEAGULL-BAY PLATINUM-ET USA 70640250 HST
IEE VIEUXSAULE SUDAN KAREEN CAN 107335962 HST
E SHARON
DE 539040575   HST
29.04.2016
EI DE-SU 12109 BATTLECRY-ET
USA 72851652 HST 19.12.13
EII DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
EIE DE-SU 1851-ET USA 70627002 HST
EE SHAKIRA-ET
DEU 538319943 HST 31.01.14
EEI BOSS-ET DEU 355203353 HST
EEE SAMBUCA DEU 537089710 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Pull Interbulli genoomhindamises

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 220 9 0.75 102 126  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad