Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
HOTLER
Sünniaeg 01.03.2019   Tõug EHF   Aretaja VÄLISMAA  
Reg.number DE 361838688   VeresusHF 100%   Pulli kood 28064(EHF) 

Pulli põlvnemine

IG:   
I HOTSPOT P
DE 539675034   HST
17.01.2017
II ENDCO SUPERHERO-ET
840 3129037603 HST 14.02.15
III COGENT SUPERSHOT-ET NLD 755898903 HST
IIE DE-SU UNO 3081-ET USA 71814566 HST
IE WILDER HERZ-P
DEU 538957445 HST 02.08.15
IEI VIEW-HOME POWERBALL-P-ET 840 3011789392 HST
IEE WILDER HIRA DEU 537836680 HST
E WILDER K26
DEU 539047955   HST
06.02.2016
EI DE-SU 12109 BATTLECRY-ET
USA 72851652 HST 19.12.13
EII DE-SU 11236 BALISTO-ET USA 70625988 HST
EIE DE-SU 1851-ET USA 70627002 HST
EE WILDER K25 RED
DEU 538441385 HST 06.07.14
EEI SWISSBEC BREKEM-ET CAN 107559777 HST
EEE KANU 111 DEU 535826796 HST

Pulli geneetiline hindamine

aprill 2021

Üldaretusväärtus SKAV (EHF)

Piimajõudlus (EHF)

SPAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
Aretusväärtused
Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk

Laktatsioonikõverad


Udara tervis (somaatilised rakud), sigivus, tootlik aeg (EHF)

Udara tervis Sigivus Tootlik aeg
SSAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
SGAV
Usalduskoefitsient 0
Tütarde arv
Karjade arv
STAV
Usalduskoefitsient 0
Karjast väljaläinud
tütarde arv

Poegimine

     EHF                              
Pull Loomade
arv
Karjade
arv
Usaldus-
koef.
Poegimis-
kergus
Elus-
sünd
                            
Vasika isana 4 1 0.22 108 105  
Lehma isana 0


Toitumus, liikuvus, lüpsikiirus (EHF)

Toitumus Liikuvus Lüpsikiirus
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv


Lehmiku tiinestumine, lehmiku lüpsikarja jõdmine (EHF)

Lehmiku tiinestumine Lüpsikarja jõudmine
SAV
Usalduskoefitsient
Tütarde arv
Karjade arv
SAV
Usalduskoefitsient
Karjast väljaläinud
lehmikute arv


Taastootmine

Noorkarja taastootmise
   indeks NTI (EHF)
Lüpsikarja taastootmise
   indeks LTI (EHF)

Välimiku hindamise tulemused puuduvad