Mida teha, kui kõrvamärk puruneb, kaob või ei ole loetav?

Kui kõrvamärgiga märgistatud loom (veis, lammas, kits) on kaotanud ühe või mõlemad kõrvamärgid või on kõrvamärk muutunud loetamatuks, on vajalik tellida asenduskõrvamärk. Asenduskõrvamärgi saamiseks tuleb need tellida e-PRIAs või täita vorm "Kõrvamärgi kadumine või loetamatuks muutumine" paberil ja saata see PRIA loomade registri büroosse Tähe 4, Tartu 51010 kahe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest. Teates on oluline näidata, kas asendamist vajab üks või mõlemad kõrvamärgid. Samuti tuleb teha märge, kui tegemist on elektroonilise kõrvamärgi asendamisega.

PRIAs sisestatakse vormile kantud registrinumbrid ning tellitud kõrvamärkide arv andmebaasi ning kontrollitakse andmete õigsust. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) võtab PRIA andmebaasist informatsiooni tellitud kõrvamärkide kohta ning edastab selle põhjal tellimuse kõrvamärkide tootjale.

Kõrvamärkide asendamisel tellib EPJ vastavalt loomapidaja tellimusele üks või kaks kõrvamärki, millel on endine registreerimisnumber ja ISO kood. Kõrvamärkide asendamine toimub alati esmase kõrvamärgi alusel. Kõrvamärkidele, mis on ostetud suure kõrvamärgina, tellitakse asendusmärk alati suure kõrvamärgina ja tavamärgid asendatakse tavamärgiga ning elektoonilised märgid elektroonilistega. Asendusmärgid tellitakse Allflex Europe S.A-st (ka juhul kui esmased olid Datamarsi märgid).

Valmistatud kõrvamärgid saadab tootja EPJ, kus saabunud kõrvamärgid jaotatakse vastavalt tellimustele, vormistatakse postitusdokumendid ning pakitakse. Kõikides kõrvamärgipakkides on arve, millel on ära näidatud kõrvamärkide maksumus ja saatmiskulu.

Asendusmärkide kättesaamine

Asendusmärgid saadetakse tellijale Eesti Posti vahendusel või EPJ piimaprooviautoga. Eesti Posti kaudu saadetakse kõrvamärgid kliendile tähitud standardpakina. Saadetis väljastatakse saajale tema elu- või asukohajärgses postiasutuses. EPJ lepingulised kliendid ei pea postiasutusest asenduskõrvamärkide kättesaamisel lunasummat tasuma, kõrvamärkide ning nende saatmise eest tuleb tasuda pakis oleva arve alusel.

Kõrvamärgitellijad, kes ei ole EPJ lepingulised kliendid, saavad soovi korral asenduskõrvamärkide eest tasuda ettemaksuarvega. Selleks palume EPJle esitada sooviavaldus. Sooviavalduse soovitame esitada e-kirjaga (), et e-posti aadressi, kuhu ettemaksuarve saadetakse, oleks korrektne. Registrispetsialist vormistab ettemaksuarve ning saadab selle esitatud e-posti aadressil. Kõrvamärgid väljastatakse pärast ettemaksuarve tasumist.

EPJi transporti pakutakse vaid piimaveiste jõudluskontrolli lepingulistele klientidele ning kasutatakse juhul, kui kõrvamärgi tellimise kuupäeva ja piimaringi kuupäeva vahel ei ole rohkem kui 20 päeva. Need kliendid, kelle piimaring on sobival ajal ning kes on vastava teenuse tellinud, saavad kõrvamärkide saabumise järgselt mobiiltelefonile SMS-teatega täpse aja ja koha, millal ja millisesse kogumispunkti asenduskõrvamärgid saabuvad. Asenduskõrvamärkide transporditeenust saab tellida Vissukeses (SMS ja e-kirja teated > Teadete tellimine), registrispetsialisti või piirkonna jõudluskontrolli spetsialisti abil. Teenust ei pea igal kõrvamärkide tellimiskorral uuesti tellima. Kui teenus on aktiivne, siis asenduskõrvamärkide saabumisel saadetakse kõrvamärgid võimaluse korral alati piimaprooviautoga. Kõrvamärkide transport piimaprooviautoga on tasuline (vt hinnakirja). EPJi transporditeenust kasutades peab tellija olema kokkulepitud kogumispunktis õigeaegselt. Autojuht võtab paki üleandmisel loomapidajalt või tema esindajalt allkirja kõrvamärkide kättesaamise kohta. Kui klienti nimetatud ajaks kogumispunktis ei ole, tuuakse kõrvamärgid EPJi tagasi ning saadetakse tellijale postiga. Sellisel juhul tasub loomapidaja nii transpordikulu kui postikulu.

Need loomapidajad, kes käivad ise EPJs asendusmärkidel järel, saavad telefoni teel teate kõrvamärkide saabumisest ning nende kõrvamärke hoitakse EPJs 14 päeva. Kui kõrvamärkidele ei ole selle aja jooksul järele tuldud, saadetakse need postiga.

Kui EPJst posti teel väljasaadetud asenduskõrvamärgid tulevad EPJi tagasi (kõrvamärgid on jäänud loomapidajal postiasutusest välja võtmata), hoitakse neid EPJs kuni 1 kuu. Kontaktandmete olemasolul teavitatakse sellest ka loomapidajat. Kui selle aja jooksul kõrvamärkidele järele ei tulda, saadetakse arve asenduskõrvamärkide tellijale postiga koju. Kui loomapidaja soovib EPJi tagasi tulnud kõrvamärke uuesti posti teel kätte saada saada, siis tehakse lisaks olemasolevale arvele uus arve saatekulu kohta.

EPJ väljastab loomapidajale uue kõrvamärgi ehk nn asenduskõrvamärgi 20 päeva jooksul teate saamisest. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seitsme päeva jooksul arvates selle EPJst väljastamisest.

Kõrvast ära tulnud või mingil põhjusel kehtetuks muutunud kõrvamärgid tuleb hävitada selliselt, et neid kõrvamärke ei oleks võimalik mingil moel enam kasutusele võtta. Kõrvamärgid tuleb katki lõigata ning utiliseerida koos üldprügiga.


Viimati uuendatud 03.02.2016

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)