Mida teha, kui kõrvamärk puruneb, kaob või ei ole loetav?

Kui kõrvamärgiga märgistatud loom (veis, lammas, kits) on kaotanud ühe või mõlemad kõrvamärgid või on kõrvamärk muutunud loetamatuks, on vajalik tellida asenduskõrvamärk. Asenduskõrvamärgid tuleb tellida kahe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest.

Asenduskõrvamärkide tellimine PRIA kaudu:

  • e-PRIAs
  • PRIA pabervorm "Kõrvamärgi kadumine või loetamatuks muutumine". Teates on oluline näidata, kas asendamist vajab üks või mõlemad kõrvamärgid. Samuti tuleb teha märge, kui tegemist on elektroonilise kõrvamärgi asendamisega. Täidetud vorm tuleb saata PRIA loomade registri büroosse Tähe 4, Tartu 51010.

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)andmebaasist informatsiooni tellitud kõrvamärkide kohta ning edastab selle põhjal tellimuse kõrvamärkide tootjale. Kõrvamärkide asendamisel tellib EPJ vastavalt loomapidaja tellimusele üks või kaks kõrvamärki, millel on endine registreerimisnumber ja ISO kood. Kõrvamärkide asendamine toimub alati esmase kõrvamärgi alusel. Kõrvamärkidele, mis on ostetud suure kõrvamärgina, tellitakse asendusmärk alati suure kõrvamärgina ja tavamärgid asendatakse tavamärgiga ning elektoonilised märgid elektroonilistega.

Asenduskõrvamärkide tellimine EPJ kaudu

  • EPJ veebirakendus “Asendusmärkide tellimine”. Kasutades asenduskõrvamärkide tellimiseks EPJ rakendust “Asendusmärkide tellimine”, pakub EPJ lihtsat võimalust asenduskõrvamärkide tellimisvormi täitmiseks, selle digitaalseks allkirjastamiseks ja selle saatmiseks PRIA loomade registrile. Rakendust saab kasutada EPJ kodulehele ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga sisseloginud kasutaja.

 

Miks kasutada just EPJ rakendust? EPJ kaudu tellides saab valida tellitava asenduskõrvamärgi suurust (see võimalus PRIAst tellides puudub). Kui kadunud kõrvamärk oli tavasuuruses, kuid asendusmärgiks soovitakse suurt kõrvamärki või vastupidi – suure märgi asemel soovitakse tavasuuruses kõrvamärki, saab selle tellimisel ära märkida. Sama käib EID-märkide kohta – soovitud asenduskõrvamärgi tüüpi on võimalik valida. Rakenduses saab tellida vaid asenduskõrvamärke! Lisakõrvamärkide (plastkõrvamärgi asendamiseks EID-märgiga) tellimiseks on endiselt EPJ kodulehel olev tellimiskeskkond “Elektrooniliste lisamärkide tellimine”. Lisaks märgi suuruse valikule saab asendusmärkide tellimisel näidata ka, millisel viisil soovitakse märgid kätte saada – EPJ kontorist, postiga, pakiautomaati, kulleriga või EPJ piimaproovide kogumisautoga. Omniva kaudu saadava kauba puhul saab EPJ mittelepinguline klient või klient, kellel on maksetähtaja pikalt ületanud arveid, teatada oma tasumiseelistuse – lunamaks või ettemaksuarve.

Asendusmärkide tellimisel kontrollib rakendus, kas loomapidajal on õigus antud kõrvamärki tellida (kas esitatud numbriga loom on loomapidaja karjas). Samuti antakse teada, kui sama numbriga kõrvamärk on hiljuti tellitud, et tellija saaks üle kinnitada, kas ta vajab selle numbriga asendusmärki uuesti või loobub tellimisest. Täpsed juhised on kirjas asendusmärkide tellimise rakenduses. EPJ kaudu tellitud asendusmärkide tellimuse seisu näevad Vissukese kasutajad vaates Vissuke – Üle karja – Asendusmärkide tellimine. Asenduskõrvamärkide tellimise rakendus on disainitud niimoodi, et seda saab kasutada ka nutiseadmel.

Asendusmärkide kättesaamine

Asendusmärgid tellitakse Allflex Europe S.A-st (ka juhul kui esmased olid Datamarsi märgid). Valmistatud kõrvamärgid saadab tootja EPJi, kus saabunud kõrvamärgid jaotatakse vastavalt tellimustele, vormistatakse postitusdokumendid ning pakitakse. Kliendile koostatakse arve, millel on ära näidatud kõrvamärkide maksumus ja saatmiskulu. Asendusmärgid saadetakse tellijale Omniva vahendusel või EPJ piimaprooviautoga.

Omniva kaudu saadetakse kõrvamärgid kliendile tähitud standardpakina elu- või asukohajärgsesse postiasutusse või sobivasse pakiautomaati (pakiautomaatide asukohad: www.omniva.ee/era/kaart). EPJ lepingulised kliendid, kellel ei ole maksetähtaja pikalt ületanud arveid, saavad kõrvamärkide ning nende saatmise eest tasuda pakis oleva arve/elektrooniliselt saadetud arve alusel. Kõrvamärgitellijad, kes ei ole EPJ lepingulised kliendid, saavad soovi korral asenduskõrvamärkide eest tasuda ettemaksuarvega. Sellekohase sooviavalduse palume esitada e-kirjaga (myyk@epj.ee), et e-posti aadressi, kuhu ettemaksuarve saadetakse, oleks korrektne. Registrispetsialist vormistab ettemaksuarve ning saadab selle esitatud e-posti aadressil. Kõrvamärgid väljastatakse pärast ettemaksuarve tasumist.

EPJi transporti pakutakse vaid piimaveiste jõudluskontrolli lepingulistele klientidele ning kasutatakse juhul, kui asenduskõrvamärgi tellimise kuupäeva ja piimaringi kuupäeva vahel ei ole rohkem kui 20 päeva. Need kliendid, kelle piimaring on sobival ajal ning kes on vastava teenuse tellinud, saavad kõrvamärkide saabumise järgselt mobiiltelefonile SMS-teatega täpse aja ja koha, millal ja millisesse kogumispunkti asenduskõrvamärgid saabuvad. Asenduskõrvamärkide transporditeenust saab tellida Vissukeses (SMS ja e-kirja teated > Teadete tellimine), registrispetsialisti või piirkonna jõudluskontrolli spetsialisti abil. Teenust ei pea igal kõrvamärkide tellimiskorral uuesti tellima. Kui teenus on aktiivne, siis asenduskõrvamärkide saabumisel saadetakse kõrvamärgid võimaluse korral alati piimaprooviautoga. Kõrvamärkide transport piimaprooviautoga on tasuline (vt hinnakirja). EPJi transporditeenust kasutades peab tellija olema kokkulepitud kogumispunktis õigeaegselt. Autojuht võtab paki üleandmisel loomapidajalt või tema esindajalt allkirja kõrvamärkide kättesaamise kohta. Kui klienti nimetatud ajaks kogumispunktis ei ole, tuuakse kõrvamärgid EPJi tagasi ning saadetakse tellijale postiga. Sellisel juhul tasub loomapidaja nii transpordikulu kui postikulu.

Need loomapidajad, kes käivad ise EPJs asendusmärkidel järel, saavad telefoni teel teate kõrvamärkide saabumisest ning nende kõrvamärke hoitakse EPJs 14 päeva. Kui kõrvamärkidele ei ole selle aja jooksul järele tuldud, saadetakse need postiga.

Kui EPJst posti teel väljasaadetud asenduskõrvamärgid tulevad EPJi tagasi (kõrvamärgid on jäänud loomapidajal postiasutusest välja võtmata), hoitakse neid EPJs kuni 1 kuu. Kontaktandmete olemasolul teavitatakse sellest ka loomapidajat. Kui selle aja jooksul kõrvamärkidele järele ei tulda, saadetakse arve asenduskõrvamärkide tellijale postiga koju. Kui loomapidaja soovib EPJi tagasi tulnud kõrvamärke uuesti posti teel kätte saada saada, siis tehakse lisaks olemasolevale arvele uus arve saatekulu kohta.

EPJ väljastab loomapidajale uue kõrvamärgi ehk nn asenduskõrvamärgi 20 päeva jooksul teate saamisest. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seitsme päeva jooksul arvates selle EPJst väljastamisest.

Kõrvast ära tulnud või mingil põhjusel kehtetuks muutunud kõrvamärgid tuleb hävitada selliselt, et neid kõrvamärke ei oleks võimalik mingil moel enam kasutusele võtta. Kõrvamärgid tuleb katki lõigata ning utiliseerida koos üldprügiga.

 


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)