Lihtsustatud veterinaararvestus ehk raviandmete arvestus ilma veterinaarlaota

Lihtsustatud versioon võimaldab veiste ravimise andmeid esitada ilma ravimilao arvestust pidamata.

  • EPJ veebirakendustes Vissuke ja Liisu registreeritud raviandmete põhjal moodustatakse nn antibiootikumide kasutamise aruanne (kasutatud mikroobivastaste ravimite esitamise nõue MEM Kliendiportaali kehtib alates 2023.aasta teisest kvartalist)
  • Piimaveiste terviseandmeid, mis on Vissukeses registreeritud, kasutatakse Karjatervise protokolli täitmisel (MEM määrus nr. 77 „Perioodi 2023-2027 loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus”).

 

Loomaomanikul on andmete esitamiseks kaks võimalust - kas moodustada fail või sisestada andmed üksiku looma kaupa.

Raviandmete esitamine failiga Vissukeses

Fail sisaldab järgnevaid veerge: ravi kirje tunnus (s.o 20), ettevõtte jõudluskontrolli kood, looma registrinumber, ravi kuupäev, haiguse ID, pakendi kood, pakend sisaldab (ml/tk/gr), ühikuid korraga ning manustamise kordi. Raviarvestuse faili moodustamise juhend on leitav Sündmused – Failivahetus – Juhend.

20;888;10596608;10.11.2022;;1518274;tk;1;1
20;888;4983965;15.11.2022;577;1386446;ml;60;4
20;888;14376891;29.11.2022;633;1555321;ml;20;2

Haiguste nimekirja saab kohandada lühemaks arvestades enda karja vajadusi (Ravi – Haiguste nimekiri).

Raviandmete sisestamine üksiku looma kaupa Vissukeses

Ravikirjete lisamiseks on Vet.andmed - Lihtsustatud vet.arvestus - Sisestus. Andmete sisestamisel valida kalendrist ravi toimumise kuupäev. Diagnoosi valik toimub rippmenüüst. Pakendit lisades saab otsingut teha ravimi nimetuse järgi. Päringusse kirjutada pakendi kood või osa ravimi nimetusest ning kuvatud nimekirjast valida sobiv. Veterinaarravimite nimekirja täiendatakse jooksvalt Ravimiameti kaudu. Ravikirjete järgnevad read (pakend sisaldab, ühikuid korraga, manustamise kordi) tuleb täita vastavalt teostatud raviskeemile. Viimasena valitakse looma registrinumber. Loomade nimekiri on registrinumbrite kasvavas järjestuses. Nimekirjas otsingut tehes saab seda kitsendada, kui sisestada osa looma registrinumbrist.

Lihtsustatud vet.arvestus – Ülevaade sisaldab raviarvestuse tabelit. Lisaks looma registrinumbrile kuvatakse looma staatus, farm ja grupp, haiguse nimetus, ravimi pakendi kood ja ATC ning kordade arv ja raviks kasutatud ühikuid korraga. Vaikimisi kuvatakse jooksva aasta aruanne kuupäevade järgi kahanevas järjestuses. Ajaliselt saab tabelit kitsendada konkreetsete kuupäevade vahemiku järgi. Veeru nimele klõpsates saab tabelit sorteerida vastava veeru järgi. Kui ravi sisestamisel on eksitud, saab rida kustutada, klõpsates looma registrinumbrile.

Registreeritud andmete põhjal saab moodustada antibiootikumide kasutamise aruande.

Aruandeid saab salvestada erinevatesse formaatidesse.

Veterinaarandmete töötlemisest Liisus

Liisus saab esialgu kasutada lihtsustatud veterinaararvestust, s.t veterinaararvestust ilma laoarvestust pidamata. Loomapidajal on andmete esitamiseks kaks võimalust - kas sisestada andmed Liisus online'is või saata andmed failiga.

Mis kasu on andmete registreerimisest?

  • Nende andmete põhjal saab koostada antibiootikumide kasutamise aruande, mille esitamine on 2023. aasta II kvartalist kohustuslik
  • Nende andmete põhjal saab koostada ravimite kasutamise koondtabeli loomaliigiti
  • Raviandmed on näha looma kaardil

 

Alustada võiks andmete sisestusest Liisus online, vt Vet. andmed -> Sisestus. Kõigi väljade täitmine, peale diagnoosi, on kohustuslik.

NB! Pikkadest nimekirjadest (diagnoos, pakend, reg. numbrid) valiku tegemisel saab dünaamiliselt nimekirja lühendada. Selleks tuleb Täpsusta valikut ... väljale hakata kirjutama otsitava teksti osa. Näiteks udarahaiguste nimekirja saab sõnaga udar jne.

Ravi andmeid on võimalik saata ka failiga Failide edastus alt, vt värskendatud juhendist 4. leheküljel "Failide moodustamise juhend". Kui failiga on soov ka haigusi registreerida, on vastavad koodid Vet.andmed -> Haiguste nimekiri.

 

Tagasi EPJ Sõnumitesse.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)