Hea lugeja!

Piima kurnamine ja puhtuse kontrollimine lüpsmise juures Sandla mõisas, Saaremaa 1925

Eesti Rahva Muuseumi fotokogu 461:12. Piima kurnamine ja puhtuse kontrollimine lüpsmise juures Sandla mõisas, Saaremaa 1925

Aasta lõppedes on tavaks teha kokkuvõtteid, vaadata möödunule ja ennustada tulevikku. Kui vaatan jõudluskontrolli seisu Eestis ja võrdlen seda teiste riikidega, siis pilt silmale on meeldiv - meie karjakasvatajate töö on tulemusrikas, meie toidulaual olev piim ja liha on hea kvaliteediga ning väärtuslik. Jõudluskontrolli on Eestis tehtud üle saja aasta - algusaegade mõõteriistad on asendunud täpsete analüsaatoritega, mis korjavad väikesest piimaproovipudelist välja hulgaliselt andmeid, käsitsi kirjutatud paberite asemele on tulnud arvutid ja internetirakendused, mis laekunud andmetest analüüse koostavad. EPJ laborit külastasid hiljuti assessorid, et anda hinnang labori kompetentsusele - siiani on hindamistulemused olnud positiivsed ja on rõõm tõdeda, et labori töö on jätkuvalt kvaliteetne.

Film jõudluskontrollist aastal 2023 näitab piltlikult, kuidas toimub jõudluskontroll tänasel päeval. Kuidas tulevikus, uuel aastal? Ikka edasi arenedes - täiendame oma teenuseid ja rakendusi ning ootame teilt, meie klientidelt ikka andmeid, et anda teile vastu väärtuslikku informatsiooni, et teha õigeid otsuseid ning tagada kvaliteetne toidulaud.

Head lugemist!

Kaivo Ilves, EPJ juhataja

 

Piimalabori uushindamine

Detsembris läbis EPJ piimaanalüüside labor Eesti Akrediteerimiskeskuse assessorite uushindamise. Eriala assessor kontrollis referentsmeetoditel rasva- ja laktoosisisalduse määramist ning somaatiliste rakkude arvu, karbamiidisisalduse ja külmumistäpi analüüsimist automaatsete analüsaatoritega. Seekord oli uus peaassessor, kes hindas labori kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist, sealhulgas dokumentatsiooni, labori personali pädevust ja väljaõpet ning kompetentsuse seiret. Assessor leidis, et labori kvaliteedikontroll toimib - labor vastab jätkuvalt akrediteerimisnõuetele ja standardile EVS-EN ISO 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele".

 

Karjatervise aruande muutused

Piimaveiste rakenduses Vissuke on karjatervise aruandes tehtud mitmed muudatused, lähemalt saab nendega tutvuda siin.

 

Uute tehnoloogiate tulevik jõudluskontrollis

EPJ juhataja Kaivo annab ülevaate uutest tehnoloogiatest, mida tutvustati ICARi töökoosolekul Amsterdamis. Erilise tähelepanu all oli andmehõive - neist saadav kasu ja võimalused, andmete standardite ühtlustamine, aga ka küsimus, kes on loomapidajatelt kogutavate andmete omanik. Loe edasi....

 

Sloveenia jõudluskontrolli süsteemi auditeerimas

EPJ klienditeeninduse juht Aire Pentjärv auditeeris Sloveenia jõudluskontrolli. Ülevaadet Sloveenia loomakasvatuse hetkeseisust, tähelepanekuid kohalike farmide külastamistest ja kontroll-lüpsi tegemisest saab vaadata siit.

 

Uus teenus piimaproovide saatmiseks

Alates 2024. aasta jaanuarist saab piimaproove Mastiit 16 ja tiinuse test piimast analüüsideks saata EPJ-i mugavalt ka kontroll-lüpsi vahelisel ajal. Proove on võimalik saata Omniva pakiautomaadi kaudu. Kliendi soovil saadab EPJ sobivasse pakiautomaati paki proovipudelitega, milles on konservaine. Pakis on ka proovide märgistamiseks vajalikud kleepsud ja proove sisaldava paki saatmiseks vajalik eelvormistatud aadressikleebis. Loomapidaja teeb talle sobival ajal proovid, kleebib pakile aadressikleebise ja paneb paki lähimasse Omniva pakiautomaati. Saabunud piimaproovid analüüsitakse EPJs ja klient saab vajalikud analüüsitulemused kiiresti kätte.

 

Sigade jõudluskontrolli tähtpäevad 2023. aastal

Meenutame mitmeid tähtpäevi sigade jõudluskontrollis, loe edasi....

 

Sigade testimise korraldamine

Andmetöötluse juht Liia Taaler annab näpunäited, mida teha testimata sea karjavõtmisel; kuidas testiandmeid sisestada Possusse ning tuletab meelde andmete edastamise tähtsust seoses 1. detsembri tähtajaga. Loe edasi....

 

Liisu küsitluse kokkuvõte

Detsembris toimus EPJs lihaveisekasvatajate ümarlaud, kus arutati lihaveiste jõudluskontrolli arendamise võimalusi, kuulati vastastikku muresid ja ettepanekuid ning tutvustati lihaveiste rakenduse Liisu kasutajate küsitlust. Kokkuvõtet küsitlusest saate lugeda siit.

 

EPJ stipendium

EPJ andis koostöös Eesti Maaülikooli sihtasutuse Joosep Tootsi Fondiga välja oma esimese stipendiumi - selle pälvis Mart Vaino. EPJ stipendiaat õpib Maaülikoolis veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis VI kursusel veterinaarmeditsiini erialal. Stipendium anti üle ülikooli akadeemilisel aktusel 6. oktoobril 2023. Mart Vaino on õpingutes näidanud üles huvi produktiivloomade meditsiini vastu, olnud praktikal Eesti piimafarmides ning omab ülevaadet karja tervist ja heaolu halvendavatest probleemidest. Oma lõputöö plaanib ta siduda sõrahaiguste esinemissageduse, ennetuse ja riskitegurite tuvastamisega. Ootame tudengite seast järelkasvu ja loodame, et stipendium äratab huvi suurloomadega tegelemise vastu.

 

EPJ inimesed

Sügisel andis EPJ lillekimbu ja õnnitlused üle kahele tööjuubilarile. Geneetilise hindamise juht Mart Uba on 45 aastat pühendanud veiste, sigade ja lammaste aretusväärtuste hindamisele. Kvaliteedijuht Aime Lokk tuli piimalaborisse tööle 25 aastat tagasi ja seisab hea selle eest, et labori kvaliteedisüsteem vastaks nõuetele ja proovitulemused oleksid õiged. Mõlemad töötajad on ka põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgi omanikud ning EPJ kaastöötajad on nad valinud eri aegadel aasta töötajaks.

EPJ nõukogus on toimunud muudatused. Nõukogu esimees on Ants Noot (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda), uue liikmena on nõukogus Pille Tammemägi (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium). Nõukogus jätkavad Mihkel Olt (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) ja Anu Hellenurme (Eesti Tõusigade Aretusühistu).

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)