Hea lugeja!

Jõudluskontrolli uudiste infoleht EPJ Sõnumid ilmub nüüd elektrooniliselt. Meenutame, et jõudluskontrolli infolehe esimene number ilmus aprillis 2004 ja tänaseks oleme välja andnud 64 numbrit infolehte ning lisaks alates 2001. aastast infolehti piimaveisekasvatajatele. Esimest infokirja nimega JKK Sõnumid saab vaadata siin.

Palju räägitakse digi- ja rohepöördest ja kuna meie klientidest 60% kasutab paberivaba teenust, siis loobusime paberlehest. Elektrooniline uudiskiri annab võimaluse igal lugejal otsustada, kas ta soovib seda saada või mitte ja igaüks saab tellida selle endale personaalselt meilile, mis kindlustab, et huviline saab vajalikud jõudluskontrolli uudised kätte. Teisalt annab see ka meile tagasisidet, kui oluliseks EPJ Sõnumeid peetakse ja mis kliente huvitab.

Head lugemist!

EPJ infopäevade ettekanded

Kevadel toimusid EPJ piirkondlikud infopäevad, kus meil oli väga hea meel üle pika aja oma klientidega silmast silma kohtuda. Ettekanded on üleval siin.

Aire Pentjärve ettekandest leiate lisaks 2021. aasta jõudluskontrolli kokkuvõtetele näpunäiteid korrektse proovivõtmise kohta näitliku pildimaterjaliga. Piret Kalmus Maaülikoolist kirjeldas lehma udaranakkuste tõrjet ja ravi kinnisperioodi ajal. Tanel Bulitko Eesti Tõuloomakasvatajate ühistust andis ülevaate aretuse tähtsusest piimakarjakasvatuses.

Lisaks toimusid praktilised infopäevad andmete registreerimise ja analüüsimiseks Vissukese rakenduse abil – sügisel plaanime nende infopäevadega jätkata.

Uus analüsaator ja SRE

Hea piimaveisekasvataja, kas sinul on juba SRE ehk somaatiliste rakkude eristamise teenus tellitud? Uuri asja lähemalt siit ja telli teenus julgelt. Alates juunist töötab meie laboris uus analüsaator Fossomatic7, millega parandasime eelkõige võimekust pakkuda SRE teenust. Siiani oli SRE tegemine piiratud, kuna teha sai neid analüüse vaid ühel analüsaatoril. Uue analüsaatori tulekuga ei ole vajalik enam eelnevalt proovikaste sorteerida, SRE teenuse pakkumine on juunist kättesaadav kõigile loomapidajatele ning ühe analüsaatori rike ei mõjuta enam teenuse pakkumise võimekust.

EPJ labor sai testides järjekordselt head tulemused, seega on kvaliteetne ja usaldusväärne teenus tagatud. Märtsis võttis labor osa ICARi (Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee) rahvusvahelistest testidest rasva-, valgu-, karbamiidi ja BHB-sisalduse ning somaatiliste rakkude arvu määramisel piimaproovist. Samuti osales labor mastiiditekitajate ja tiinuse määramisel. Testides osalesid laborid 24 riigist üle maailma Kanadast kuni Jaapanini. Tulemused olid väga head: rasvasisalduse määramisel oli labor teisel kohal ja ka kõik teised tulemused jäid lubatud piiridesse. Mastiiditekitajate määramine ja tiinuse test olid 100% õiged.

ICARi konverents

Jõudluskontrolliorganisatsioonid üle maailma kogunesid juuni alguses Montreali ICARi ja INTERBULLi aastakonverentsile. Seekordse konverentsi korraldajaks oli Kanada jõudluskontrolliorganisatsioon Lactanet.

EPJst osalesid konverentsil EPJ juhataja Kaivo Ilves ja klienditeeninduse juht Aire Pentjärv, kes annavad ülevaaate konverentsist, millega saab tutvuda siin .

Veiste kaalusüsteemid

Loomade kaalumiseks pakub EPJ Tru-Testi kaalujalgu, kaaluplatvorme ja arvuteid ning Datamarsi ja Tru-Testi EID-lugejaid.

Loomade kaalumiseks pakub EPJ Tru-Testi kaalujalgu, sobivad paljudele loomaliikide kaalumiseks, neid saab kasutada veiste platvormide ja lammaste puuride all ja on tuntud oma tugevuse ja vastupidavuse poolest karmides oludes. Kaalujalad on kasutatavad Tru-Testi kaaluarvutitega ilma kalibreerimiseta. Kaalujalgade kohta saab lugeda siit.

Kaalujalgadele pakub EPJ Tru-Testi kaaluplatvorme. Tru-Testi alumiiniumplatvorm on vastupidav, tänu kergele kaalule on platvormi lihtne paigaldada ja teisaldada. Platvormile on võimalik paigaldada ka sobiv kummimatt. WOW “kõnni üle” kaaluplatvorm on tugev ja töökindel, see on ideaalne piimakarja kaalumiseks WOW2 kaalusüsteemiga. Kaaluplatvormide kohta vt lähemalt siit.

Kaalumisinfo salvestamiseks ja kõrvamärgiga sidumiseks pakub EPJ Tru-Testi kaaluarvuteid – see annab võimaluse mugavalt koguda ja analüüsida iga üksiku looma jõudlusnäitajaid ja ajalugu. Kaaluarvutite tutvustus on siin.

Uudiseid Interbeefi hindamisest

Lihaveiste rahvusvahelises ehk nn Interbeefi hindamises on käsil testhindamise tulemuste analüüsimine osalevates riikides. Olulise uuendusena kasutati käesolevas testhindamises loomade teadmata eellaste tähistamiseks nn geneetilisi gruppe, kus ühine geneetiline eellane moodustatakse igale teadmata põlvnemisega loomale vastavalt tema tõule, päritolule, sünniajale ja soole. Paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, on sarnane grupeerimine kasutusel. Uuenduse eesmärgiks on rahvusliku hindamise ja Interbeefi hindamise tulemuste parem kooskõla. Eesti ja Interbeefi tulemuste kooskõla mõlema aretustunnuse osas paranes, kuigi muutus on väike.

Varakevadest saati toimub Interbeefi kogukonnas aktiivne tegevus senise tavahindamise ja plaanitava genoomhindamise ühiseks hindamiseks. Vähemalt kord kuus toimub virtuaalne koosolek selleks sobiva ärimudeli väljatöötamiseks, et luua kavandatavas hindamises sobivad kaasalöömise võimalused nii suurtele genoomhindamist tegevatele riikidele kui ka väikestele riikidele nagu Eesti.

Possu arendusest

EPJ tegeleb seafarmides kasutatava Possu programmi arendamisega, mille eesmärk on muuta senine personaalarvuti programm internetipõhiseks. Esimese kasutajana testis andmete sisestamist Eesti Tõusigade Aretusühistu konsulent, kes andis konstruktiivset tagasisidet ja tegi ettepanekuid andmete mugavamaks sisestamiseks. Praeguseks on jõutud trükiste koostamiseni, nende õigsuse kontrollimiseni ja sellega veel jätkatakse. Üleminekust uuele programmile ja koolituste läbiviimisest teavitatakse asjaosalisi personaalselt.


Viimati uuendatud 11.07.2022

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)