Kiri Tartust

Pühade elewus

Käes on nüüd see aeg, kus noor ja wana

püha wastu ennast walmis seab,

kus ta teisi rõõmsaks tegijana

poodist wäga palju äraostma peab,

käes on aeg, kus iga rammus siga

ilmaga nüüd lõpuarwet teeb,

täitsa lõpetades oma eluiga

worstiks wõi ka maitsvaks süldiks keeb.

Hapu kapsa lõhn kui ohwer taewa poole

käib ja asjatundja naeratus on lai:

kodus ootab teisepoole hoole

wili: ribikont ja wärske walge sai.

Lapsed peawad piparkoogist lugu,

kingiks saadud pasun hirmsalt käristab,

mõni täidab kompwekiga pugu,

nii et tohter pääga pärast wäristab.

(Postimees Nr. 295 21. dets (3.jaan) 1913)

Waikset ja rahulikku jõulupüha ning rõõmuküllast uut aastat!

Tahan Sind siiralt tänada ühes tehtud tegemiste eest!

Jõudluskontrolli Keskus


Viimati uuendatud 07.07.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)