Millele pöörata tähelepanu kontroll-lüpsi andmete elektroonilisel sisestamisel

Alates 2006. a novembrikuust saavad loomaomanikud esitada läbiviidud kontroll-lüpsi andmeid JKKle elektrooniliselt. JKK on kontroll-lüpsi andmete edastamise programmi pidevalt täiustanud, et seda kasutajale mugavamaks teha.

Siinkohal juhime tähelepanu mõnedele asjaoludele ja soovitustele lüpsiandmete edastamisel:

  • piimakogus tuleb alati esitada 0,1 kg täpsusega;
  • kui kasutatakse lehmade jagunemist farmide-gruppide vahel, tuleb jälgida, et iga lehm (eriti esmaspoeginu) saaks kuuluma mingisse farmi või gruppi;
  • kui andmete sisestamisel kasutatakse ekraanile kuvatavat nimekirja, siis nendele lehmadele pole vaja midagi märkida, kellel piima pole ja proovi ei võetud (kinnislehmad, värskeltpoeginud), haige tunnus märgitakse vaid neile, kellelt ei saanud proovipäeval haiguse tõttu proovi võtta;
  • omanikud, kes teevad vahelduvat kontroll-lüpsi, peavad ise jälgima, et proovivõtmine kuust kuusse toimuks vaheldumisi kord õhtul, kord hommikul; kellaaegade märkimisel tuleks jälgida, et need oleks reaalsed, näiteks kell 17.00 ei ole kindlasti hommikune aeg;
  • kui kontroll-lüps teostatakse ühel päeval, aga andmeid sisestatakse sel ja mitmel järgneval päeval, tuleb olla tähelepanelik, et vastavas lahtris oleks kontroll-lüpsi kuupäev mitte sisestamise kuupäev;
  • sisestatatud kontroll-lüpsi andmed säilivad esialgu sisestaja enda arvutis (nn. märkmikus), JKKsse on nad soovitav saata ühekorraga, jupikaupa saatmisel kipub ära ununema, mis on juba saadetud, mis mitte;
  • pärast JKKsse andmete ärasaatmist omanik neid enam ise parandada ei saa.

Viimati uuendatud 06.01.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)