Vahelduva kontroll-lüpsi tegijatele!

Käesoleval ajal teeb kontroll-lüpsi vahelduval meetodil 49,2% meie klientidest, kellele kuulub 84,9% jõudluskontrollialustest lehmadest. Seega määratakse enamiku lehmade päevatoodang alternatiivmeetodil. Nimetatud meetodi kasutamisel on kohustuslik täita teatud reegleid, mis on kirjas jõudluskontrolli läbiviimise metoodikas ja piimaveiste jõudluskontrolli käsiraamatus. Enamasti nende järgi ka toimitakse, kuid vahetevahel unustatakse osa tähtsaid andmeid esitamata.

Teistest enam on jäänud laudalehele märkimata lüpsi- või sellele eelnenud lüpsi kellaaeg, vahel ka mõlemad. Tihti ei märgita õigesti õhtust kellaaega. Vahelduva kontroll-lüpsi puhul loeme õhtuseks kellaajaks aegu kella 12.00st 24.00ni, hommikuseks 00.00st kuni 12.00ni. Seega 4.30 tähendab hommikust aega, õhtune aeg tuleb kirjutada 16.30.

Kui laudalehe päisesse on trükitud ette kontroll-lüps õhtusel lüpsikorral, peab lüpsi aeg olema õhtune aeg. Soovitame tungivalt lüpsikordade vahelduvusest kinni pidada, siis on lehma arvutatud toodang ja tegelik toodang parimas vastavuses. Kui tõesti mõjuval põhjusel polnud võimalik lüpsi õhtul läbi viia, tuleb sõna õhtusel maha tõmmata, kirjutada asemel hommikusel ning lüpsi ajaks peab siis loomulikult olema märgitud hommikune kellaaeg.

Kõik nimetatud puudujäägid laudalehe täitmisel aeglustavad andmete sisestamist ja töötlemist ning venitavad pikemaks Teile tulemuste väljastamise aega. Me võtame Teiega tingimata telefonitsi ühendust, et puuduvaid andmeid teada saada, ent alati ei pruugi Te kohe kättesaadav olla. JKK ei võta puuduvaid kellaaegu eelmise kuu laudalehelt, sest lüpsijad võivad muutunud olla.

Vahel on juhtunud, et vastava lüpsikorra toodangu asemel kirjutatakse laudalehele siiski päevatoodang, eriti siis kui jõudlusandmete koguja ise on töölt ära (puhkusel, reisil jne). Seepärast soovitame asendajat täpselt instrueerida, kuidas vahelduva lüpsi andmeid esitada.

On olnud ka juhuseid, kus loomapidaja pakub meile eelmise lüpsi ajaks eelmise kuu kontroll-lüpsi kuupäeva. Eelmise lüpsi aeg on kontroll-lüpsile eelnenud lüpsikorra kellaaeg.

Need loomapidajad, kes sisestavad kontroll-lüpsi andmeid ise, peavad tähelepanelikult jälgima, et saaks igale farmile ja grupile õige lüpsiaeg. On olnud juhuseid, kus loomapidaja tegi kontroll-lüpsi küll õigel ajal (hommikul või õhtul), kuid sisestas andmed valesti. Sellise vea parandamine on JKKs küllalt keerukas, sest päeva- ja kõik muud toodangud tuleb ümber arvutada, kuna toodangu arvutamine hommikuse või õhtuse lüpsi järgi on erinev.


Viimati uuendatud 06.01.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)