Vasikate võõrutamine automaatsöötjast

Automaatsed vasikate söötmissüsteemid on olnud turul juba üsna pikalt ning nende populaarsus liikunud tõusvas joones. Kuigi ka traditsiooniline vasikate individuaalne söötmine piima või piimaasendajaga 2 kuni 3 korda päevas on hea valem tervete ja soovitud juurdekasvuga vasikate kasvatamiseks, otsivad paljud piimakarjapidajad võimalusi, kuidas vähendada käsitööd ja vasikate söötmisele kuluvat aega. Suurem osa vasikate automaatsöötjatest on programmeeritud kasutama kiiremale kasvule suunatud söötmisprogramme, mille puhul vasikatele pakutavad päevased piimakogused on suuremad, ühekordsed kogused aga väiksemad ja sagedasemad ehk sarnasemad sellele, kuidas vasikad loomulikult ema juures toituksid. Automaatne söötja tuvastab vasika tema elektroonilise kõrvamärgi või kaelarihma respondri järgi ning segab sobiva piimakoguse vastavalt sellele, kuidas süsteem on programmeeritud, näiteks vastavalt vanusele, juurdekasvule või muule valitud näitajale. Õigel kasutamisel tagab automaatne söötmissüsteem vasikate eeskujuliku kasvukiiruse, lisaks sellele saab süsteemi õigeid seadeid kasutades vähendada vasika võõrutamisega kaasnevat stressi. Järgnevalt on kirja pandud mõned punktid, mida vasikate automaatsöötjast võõrutamisel silmas pidada.

Programmeerige automaatsöötjad lähtuvalt oma eesmärkidest

Sõltuvalt vasikakasvataja eesmärkidest tarbivad vasikad võõrutamise ajaks tavaliselt 7,6–15 liitrit piima päevas (0,5–2 liitrit söötmiskorra kohta) ning külastavad söötjat keskmiselt 4–8 korda päevas. Uuringute kohaselt külastab suurem osa vasikatest söötjat 5–6 korda päevas. Võõrutusaja saabumisel (tavaliselt 50. elupäeva paiku) hakkab arvuti järk-järgult vähendama nii korraga antavat söödakogust kui ka söötmiskordade arvu, mil vasikas piima saab. Üldiselt kestab selline võõrutusperiood 7–10 päeva ning perioodi lõppedes vasikas automaatsöötjast enam piima ei saa.

Kiirustada ei tohiks

Nagu juba mainitud, on automaatsöötjate programmid koostatud nii, et vasikad saavad imemisfaasis rohkem piima kui tavapärasel "vana kooli" meetodil. Suuremad piimakogused tähendavad aga seda, et suure tõenäosusega tarbivad vasikad startersööta vähem kui tavapärase söötmisviisi puhul. Piimakoguse järk-järgulise vähendamise eesmärgiks on stimuleerida startersööda söömist. Kui võõrutamine toimuks kiiresti lühikese aja jooksul (alla 7 päeva), jääks vasika tarbitav startersööda kogus liiga väikseks, et katta tema energiatarvet ning vasika juurdekasv võõrutus­perioodil võib peatuda või kehakaal hoopis langema hakata. Võõrutamisel peaks vasikas olema võimeline sööma startersööta ~2 kg päevas. Piimakoguse vähendamine igal automaatsöötja külastusel ergutab vasikat tarbima rohkem startersööta ja nii asendub piimast saadav energia sujuvalt starterist saadava energiaga. Lisaks väheneb sellist taktikat kasutades "tasuta" jäänud külastuste arv võrreldes piimakoguste kiire vähendamisega ning nii on vasikal vähem võõrutusega kaasnevat stressi.

Startersööt ja värske vesi peavad olema pidevalt saadaval

Vesi peaks olema vasikale kättesaadav kohe pärast sündi ja starter alates kolmandast elupäevast. Kui aeg jõuab võõrutamiseni ja piimakogus hakkab vähenema, hakkab vasikas näljatunde vähendamiseks tarbima rohkem startersööta. Kui vasikas saab starterit liiga vähe, muutub tema käitumine ning ilmnevad nälja tunnused, nagu valjuhäälne möögimine ja sagedased tühikäigud piimaautomaadi juurde. Starteri pakkumisel tasuks arvestada, et Taanis tehtud katsete tulemuste kohaselt eelistavad vasikad saada starterit söödakünast, mitte aga automaadist.

Vee tarbimine on otseses seoses starteri söömusega – mida rohkem tarbib vasikas tahket sööta, seda suurem on tema veetarve. Vesi on vajalik mao mikrofloora normaalseks funktsioneerimiseks ja pakub ühes vasika poolt tarbitava startersöödaga täiuslikku keskkonda fermentatsiooniprotsessi normaalseks kulgemiseks ja vatsa limaskestade arenguks. Lisaks sellele aitab puhas vesi ära hoida vasikate kõhulahtisust, seda ka enne võõrutusperioodi.

Ärge tehke liiga palju muutusi korraga

Võib tunduda ahvatleva ideena liigutada vasikas kohe pärast võõrutust järgmisse sulgu/gruppi, selleks et uutele vasikatele ruumi teha või vältida võõrutatud vasika poolt automaatsöötja blokeerimist. Siiski tuleks meeles pidada, et võõrutus on vasikale väga stressirohke periood ja stressis vasikate söömus langeb ning sellega koos ka nende päevane juurdekasv. Seepärast on äärmisel oluline, et ei püütaks teha kõiki vajalikke muudatusi korraga. Pärast edukat võõrutamist peaks vasikas 1–2 nädalaks tuttava grupiga kokku jääma. See võimaldab vasikal harjuda ainult tahke sööda tarbimisega ja vähendada stressi enne uude, teistsuguse sotsiaalse hierarhiaga gruppi viimist.

Kuigi vasikate automaatsöötjad aitavad kokku hoida nii tööjõudu kui tööaega, parandada startersööda söömust ja vähendada vasikatel võõrutusega kaasnevat stressi, annavad nad soovitud tulemuse vaid juhul, kui on õigesti programmeeritud ja neid puhastatakse/hooldatakse korrektselt. Üldise soovituse kohaselt ei tohiks vasikate arv söötja/nipli kohta ületada 25.

 

Infolehe koostamisel on kasutatud USA Pennsylvania Ülikooli kodulehel ja internetiajakirjas Hoard's Dairyman avaldatud materjale


Viimati uuendatud 09.05.2017

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)