Vissukesele on parim Firefox

Iga Windows-arvutiga tuleb kaasa veebisirvija Internet Explorer (edaspidi IE) ja sellepärast on see kasutajate seas üsna populaarne. Kuid ajad on muutumas ja järjest rohkem arvutikasutajaid vaatab alternatiivsete veebisirvijate Firefox, Opera, Google Chrome jne poole. Need kõik on veebist tasuta saadaval ja miks siis mitte katsetada – ehk hakkab meeldima. Opera on väidetavalt väga kiire, Chrome on omapärase kasutajaliidesega ja võimaldab anonüümset veebis surfamist, Firefox on aga hästi laiendatav ja omab neist ainukesena ID-kaardi tuge. Kui veebirakendus eeldab isikutuvastamist ID-kaardiga, siis on valida vaid Internet Exploreri ja Firefoxi vahel. Kui aga veebirakendus (nt meie Vissuke, Liisu) võimaldab isikutuvastamist mobiiltelefoniga mobiil-ID abil, siis saab kasutada kõiki veebisirvijaid. Vissukese jaoks soovitan kasutada Firefoxi, sest arendust testitakse selles igakülgselt. Teistes veebisirvijates, kaasaarvatud IE, ei pruugi tulemus olla parim. Näiteks on Firefoxis enamiku tabelite veerud sorditavad, aga IEs mitte.

Vaatame lähemalt Firefoxi seadistamist. Programmi, pealegi eestikeelse, saab aadressilt http://www.mozilla.com.
ID-kaardi kasutamiseks paigaldage draiver: http://www.id.ee > Tarkvara > ID-kaardi draiver Firefoxile. Vissuke kasutab turvalist ühendust, mille sertifikaadi on JKK kokkuhoiu pärast ise allkirjastanud. Selline teguviis ei ole üldiselt usaldust-äratav ja Firefox annab igaks juhuks turvahoiatuse “Turvalise ühenduse viga”. Kasutajal jääb nüüd üle kas usaldada JKKd ja nõustuda “või võid ka lisada erandi . . .> Lisa erand > Hangi sertifikaat > Kinnita turvalisuse erand”, või loobuda programmi edasisest kasutamisest. Sarnaselt siinkirjeldatuga tuleb käituda ka teiste veebisirvijate kasutamisel ja nõustuda JKK allkirjastatud turvasertifikaadiga.


Viimati uuendatud 06.01.2014

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)