Ketoosi kahtlusega lehmade nimekiri

Ketoos (atsetoneemia) on kõrgetoodangulise piimakarja üks levinumaid ainevahetushaigusi, mis tekitab suurt majanduslikku kahju, vähendades oluliselt lehmade piimatoodangut, suurendades vajadust lehmi praakida ja põhjustades ka loomade hukkumist. See asjaolu sunnib head piimakarjapidajat oma karjas ketoosi esinemist kontrolli all hoidma. Ketoos on haigus, mida iseloomustab hüpoglükeemia ehk suhkru vähesus veres, hüperketoneemia ehk ketokehade rohkus veres, ketonuuria ehk ketokehade esinemine uriinis ja ketolaktia ehk ketokehade esinemine piimas. Et ketoos esineb enamasti kõrgetoodanguliste lehmadega karjades, on selle peamiseks põhjuseks asjaolu, et lehmad ei saa oma geneetilisele tootmispotentsiaalile vastavat kvaliteetset tasakaalustatud sööta.

Üheks võimaluseks subkliinilise ketoosi kahtlusega loomade ledmisel on piima rasva- ja valgusisalduse suhte jälgimine. Ketoosioht esineb, kui piima rasva ja valgu suhe (R : V) on ≥ 1,33. Subkliinilise ketoosi diagnoosimise tõenäosus selle meetodiga on 69% (Duffield 2004). Sarnast mudelit kasutavad Hollandi ja Kanada piimakarjakasvatajad.

Kuna ketoos on peamiselt laktatsiooni alguses esinev haigus, on oluline jälgida lehma piima rasva-valgu suhet 1.–3. poegimisjärgse kuu jooksul. Jõudluskontrolli Keskus annab kontroll-lüpsi tulemuste põhjal nimekirja lehmadest, keda peaks jälgima.

 

Ketoosi kahtlusega lehmade nimekiri on lisateenustega Vissukese kasutajale tasuta (vt Vissuke → Täiendav → Ketoos). Lisateenusteta Vissukese kasutajatele ja Vissukese mittekasutajatele on ketoosi kahtlusega lehmade nimekiri tasuline (vt Hinnakiri) ja selle tellimiseks tuleb loomapidajal AS-i saata avaldus. Aruanne saadetakse piimatootjale koos teiste trükistega.


Viimati uuendatud 26.01.2015

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)