Udara tervise aruanne

Haigete loomade väljaselgitamisel ja karja üldisel tervise jälgimisel on abiks trükis “Udara tervise aruanne”. Aruanne näitab lüpsvate lehmade udara tervise olukorda viie viimase kontroll-lüpsi andmete põhjal.

UDARA TERVISE ARUANNE
* aitab leida (mastiidi)haiged loomad;
* aitab koostada õige lüpsijärjekorra;
* näitab milliste lehmade piima ei tohiks turustada;
* annab ülevaate lüpsjate töö kvaliteedist;
* aitab otsustada, milliseid lehmi ravida, millised aga prakeerida;
* aitab ennetada kliinilist mastiiti;
* aitab säästa raha veterinaarteenustelt.

Trükisel on lehma number ja nimi, lehma laktatsioonistaadium, piima kogus ja karbamiidisisaldus viimasel kontroll-lüpsil ning SRA viimasel viiel kuul.

Eelviimases veerus on lüpsigrupi somaatiliste rakkude arv, mis näitab grupi keskmist somaatiliste rakkude arvu ilma nende lehmadeta, kes asuvad antud lehmast nimekirjas kõrgemal. 300 000 piirile on tõmmatud joon, mis näitab, et joonest allpool olevate lehmade üldpiima somaatiliste rakkude arv on väiksem kui 300 000/ml. Joonest ülespoole jäävate lehmade piima lisamisel üldpiima hulka ületab üldpiima SRA 300 000.

Viimases veerus olev number näitab, mitme protsendi võrra mõjutab antud lehma piim lüpsigrupi keskmist somaatiliste rakkude arvu.

“Udara tervise aruanne” on lisateenustega Vissukese kasutajale tasuta. Lisateenusteta Vissukese kasutajatele ja Vissukese mittekasutajatele on trükis tasuline (vt Hinnakiri) ja selle tellimiseks tuleb loomapidajal Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i saata avaldus. Aruanne saadetakse piimatootjale koos teiste trükistega.


Viimati uuendatud 09.01.2015

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)