Piimaveiste jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord

Kinnitatud JKK direktori käskkirjaga nr 1-2/2, 27.01.2012 ning tunnustatud Veterinaar- ja Toiduameti otsusega nr 63, 23.02.2012

1. Üldsätted
1.1 Piimaveiste põlvnemis- ja jõudlusandmete avaldamine toimub vastavalt Põllumajandusloomade aretuse seadusele§ 21 (RT I 2002, 96, 566).
1.2 Andmed avaldatakse “Eesti jõudluskontrolli aastaraamatus” ning JKK veebilehel.

2. Jõudlusandmete avaldamine
2.1 Lehma kontrollperioodi, kontrollaasta ning kogu karja aasta keskmine piimarasva- ja -valgutoodang avaldatakse ühekilogrammise täpsusega.
2.2 Lehma kontrollperioodi, kontrollaasta ning kogu karja piima keskmine rasva- ja valgusisaldus avaldatakse sajandiku täpsusega.
2.3 Aastalehmade arv avaldatakse täisarvuna.

3. Jõudlustunnuste hindamistulemuste avaldamine
3.1 Avaldatakse pullid, kellel on hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt 3 karjas ja valgutoodangu aretusväärtuse usalduskoefitsient on vähemalt 70%.
3.2 Kui importpulli aretusväärtuse usalduskoefitsient rahvuslikus hindamises on väiksem kui 70%, siis ametlikuks loetakse tema hindamisandmete olemasolul rahvusvahelise pullide hindamise (Interbull) tulemused.
3.3 Avaldatakse lehmad, kelle isal on valgutoodangu aretusväärtuse usalduskoefitsient rahvuslikus hindamises vähemalt 70%.

4. Välimikutunnuste hindamistulemuste avaldamine
4.1 Avaldatakse pullid, kellel on hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt 3 karjas ja tunnuse suurus aretusväärtuse usalduskoefitsient on vähemalt 70%.
4.2 Kui importpulli aretusväärtuse usalduskoefitsient rahvuslikus hindamises on väiksem kui 70%, siis ametlikuks loetakse tema hindamisandmete olemasolul rahvusvahelise pullide hindamise (Interbull) tulemused.
4.3 Avaldatakse lehmad, kelle isal on tunnuse “suurus” aretusväärtuse usalduskoefitsient rahvuslikus hindamises vähemalt 70%.

5. Udara tervise tunnuse hindamistulemuste avaldamine
5.1 Avaldatakse pullid, kellel on hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt 3 karjas ja aretusväärtuse usalduskoefitsient on vähemalt 70%.
5.2 Rahvusvahelise pullide hindamise (Interbull) tulemused importpullidel on ametlikud, kui jõudlustunnuste Interbulli hindamistulemused on ametlikud.
5.3 Avaldatakse lehmad, kelle isal on aretusväärtuse usalduskoefitsient rahvuslikus hindamises vähemalt 70%.

6. Üldindeksi SKAV avaldamine
6.1 SKAV avaldatakse, kui kõik tema komponendid (jõudlus, välimik, udara tervis) vastavad avaldamistingimustele.

7. Sigivustunnuste hindamistulemuste avaldamine
7.1 Pulli sigivustunnuste aretusväärtus avaldatakse, kui pullil on kehtiv üldaretusväärtus SKAV.

8. Tootliku aja hindamistulemuse avaldamine
8.1 Pulli tootliku aja aretusväärtus avaldatakse, kui pullil on hindamises vähemalt 20 väljaläinud tütre andmed ja kehtiv üldaretusväärtus SKAV.

9. Poegimistunnuste hindamistulemuste avaldamine
9.1 Pulli poegimistunnuste aretusväärtus lehma isana avaldatakse JKK kodulehe pulli geneetilise hindamise lehel kehtiva SPAVi korral.
9.2 Pulli poegimistunnuste aretusväärtus vasika isana avaldatakse JKK kodulehe pulli geneetilise hindamise lehel kehtiva SPAVi korral. Eraldi trükisena “Poegimise tunnused” avaldatakse lingi “Geneetilise hindamise tulemused” all poegimistunnuste aretusväärtus nendele seemenduspullidele, kellel on vähemalt 50 järglast vähemalt 3 karjas, kuid jõudlustunnuste aretusväärtus veel puudub.

10. Noorlooma taastootmise indeksi avaldamine
10.1 Noorlooma taastootmise indeks avaldatakse aretusühistu poolt pakutavatele seemenduspullidele JKK kodulehe pulli geneetilise hindamise lehel kehtiva SPAVi korral.

11. Lehma taastootmise indeksi avaldamine
11.1 Lehma taastootmise indeks avaldatakse aretusühistu poolt pakutavatele seemenduspullidele JKK kodulehe pulli geneetilise hindamise lehel kehtiva tootliku aja aretusväärtuse korral.

12. Toitumuse hindamistulemuste avaldamine
12.1 Avaldatakse pullid, kellel on hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt 3 karjas ja aretusväärtuse usalduskoefitsient on vähemalt 70%.

13. Liikuvuse hindamistulemuste avaldamine
13.1 Avaldatakse pullid, kellel on hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt 3 karjas ja aretusväärtuse usalduskoefitsient on vähemalt 50%.

Viimati uuendatud 09.10.2012

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)