Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF pull 500000013 USA 1383926 PAWNEE FARM REFLECTION ADMIRAL  16.02.60  
PI:

IEEEEEIII
USA 1322381 HST ROSAFE PEARL HANNIBAL

PI:
IEEEEEIIII  CAN 249633 HST ROSAFE SOVEREIGN SUPREME
IEEEEEIIIII INBRSOVEREIGN, 46010, 46010 CAN 198998 PH 03.12.46
A B C REFLECTION SOVEREIGN 
IEEEEEIIIIE  CAN 930258 HST 
ROSAFE REFLECTION POLLY 
04.09. 305. 8155 3.8 308
1...5 7984 3.83 306
IEEEEEIIIE  CAN 1083846 HST ROSAFE SHAMROCK ROSAMOND

IEEEEEIIIEI INBRSOVEREIGN, 46010, 46010 CAN 198998 PH 03.12.46
A B C REFLECTION SOVEREIGN 
IEEEEEIIIEE  
IEEEEEIIE  USA 3922839 HST PAWNEE FARM MAN-WAR ARLENE 28.11.53


PI: 

IEEEEEIIEI  USA 1114116 HST TABUR SOVEREIGN MAN-O-VAR
IEEEEEIIEII  
IEEEEEIIEIE  
IEEEEEIIEE  USA 3141551 HST ROCKYMEAD ARTIS IMPERIAL
 

IEEEEEIIEEI  
IEEEEEIIEEE