Prindi

Tagasi

Põlvnemine
AP pull 500000431 USA 176173 TOP ACRES ELEGANT SIMON  20.11.79  
PI:

EEIIEII
USA 148551 AP WHITE CLOUD JASON'S ELEGANT 11.01.66

PI:
EEIIEIII  USA 144692 AP WHITE CLOUD DORIS & JASON 26.12.63
EEIIEIIII  
EEIIEIIIE  USA 350995 AP 19.09.56
LARRY DORIS 
08-05 365 13335 5.57 743
11,1 A.K. 9535 4.71 449
EEIIEIIE  USA 427630 AP WHITE CLOUD LARRY'S ELLEN 22.12.61

06.01 305 10420 4.22 440
1...6 348 9915 4.43 439
EEIIEIIEI  USA 118913 AP 20.08.53
NORVIC MASTER LARRY 
EEIIEIIEE  USA 303719 AP 17.10.54
OTTER CREEKS ELLEN T 
10.04 305 8703 4.72 411
9,3 A.K. 8271 4.62 382
EEIIEIE  USA 534868 AP HARRIS HILL LADDIES SORREL 09.11.68


PI: 
07.05 341 11476 3.68 422
8,7 A.K 365 10544 3.74 394
EEIIEIEI  USA 125640 AP WAVENEY'S LADDIE G. 04.02.56
EEIIEIEII  
EEIIEIEIE  
EEIIEIEE  USA 488357 AP HARRIS HILL MANDARIN´S AURORA 25.10.65
 
06.02 305 10760 4.08 449
EA: 57242 3.85 206
EEIIEIEEI  
EEIIEIEEE