Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF pull 500000486 CAN 327279 A PUGET-SOUND SHEIK 1617427 18.03.72 HF 100%  
PI:

EIEIEII
USA 1393997 EHF PROVIN MOUNTAIN IVANHOE JEWEL 04.12.60
HF 50%
PI:
EIEIEIII  USA 1189870 HST OSBORNDALE IVANHOE 26.04.52
EIEIEIIII  USA 848777 HST 
OSBORNDALE TY VIC 
EIEIEIIIE  USA 2471271 HST 
QUALITY FOBES ABBEKERK GAY 
8,2 365 13633 3.69 503
EIEIEIIE  USA 3993901 HST LISWELL HILL JEWEL 01.08.54

EIEIEIIEI  
EIEIEIIEE  
EIEIEIE  USA 7893959 EHF PUGET-SOUND FOND SHEILA 28.12.69
HF 100%

PI: 
5,9 305 6663 5.04 366
1...4 L.K. 6741 4.79 323
EIEIEIEI  USA 1392858 EHF NO-NA-ME FOND MATT 20.12.60
HF 100%
EIEIEIEII  CAN 273925 HST 04.12.54
LAKEFIELD FOND HOPE 1243697
EIEIEIEIE  USA 3580419 HST 21.08.52
NO-NA-ME SOVEREIGN MATILDA 

EIEIEIEE  USA 5676475 HST PUGET SOUND GOLDEN PRINCESS 27.09.62
 

EIEIEIEEI  
EIEIEIEEE