Prindi

Tagasi

Põlvnemine
TP pull 500000622 DNK 81269 ODA PATER  24.04.80  
PI:

EIEIEIII
USA 159245 AP E S PUNCH RAY 09.04.71

PI:
EIEIEIIII   
EIEIEIIIII  
EIEIEIIIIE  
EIEIEIIIE  USA 492379 AP J.J.IDEAL'S MYNDA 08.11.65


6 L.K. 9450 4.34 410
EIEIEIIIEI  
EIEIEIIIEE  
EIEIEIIE  DNK 198100585 TP 35043 26.02.76


PI: 

2.7 A.K. 6712 4.87 327
EIEIEIIEI   
EIEIEIIEII  
EIEIEIIEIE  
EIEIEIIEE   
 
EIEIEIIEEI  
EIEIEIIEEE