Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF pull 500000915 USA 1665634 ROCKALLI SON OF BOVA  12.03.74 HF 100%  
PI:

IIIII
USA 1491007 HST ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION 30.08.65
HF 100%
PI:
IIIIII  USA 1271810 HST TIDY BURKE ELEVATION 23.03.55
HF 100%
IIIIIII  USA 1013415 HST 20.05.47
WIS BURKE IDEAL 
IIIIIIE  USA 3348181 HST 18.09.50
CARINE MERCEDES BURKE IDEAL 

IIIIIE  USA 5749758 HST ROUND OAK IVANHOE EVE 14.07.62
HF 100%
8,11 10723 4.06 435
1...9 8861 4.09 362
IIIIIEI  USA 1189870 HST 26.04.52
OSBORNDALE IVANHOE 
IIIIIEE  USA 4855614 HST 07.01.59
ROUND OAK NETTIE EMALINE 

IIIIE  USA 7945156 EHF ROCKALLI MAGNET DARCY 19.08.71
HF 100%

PI: 
4,10 305 10777 3.64 392
1,2 LA 305 9892 3.58 354
IIIIEI   
IIIIEII  
IIIIEIE  
IIIIEE   
 
IIIIEEI  
IIIIEEE