Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500002529 USA 6781299 ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN  06.12.66 HF 100%  
PI:

EIEEIEIIEI
USA 1237057 EHF IRVINGTON PRIDE ADMIRAL 03.08.54
HF 100%
PI:
EIEEIEIIEII  USA 1112030 HST SUTTEN OAKS PRIDE BORBA 28.06.50
EIEEIEIIEIII  
EIEEIEIIEIIE  
EIEEIEIIEIE  USA 2728655 HST OCTORARO BARONESS MAY 12.08.46

EIEEIEIIEIEI  
EIEEIEIIEIEE  
EIEEIEIIEE  USA 6062344 EHF ALLIED PIONEER JOHANNA ROSE 24.10.63
HF 100%

PI: 
4,1 365 8029 4.5 361
1...5 7409 4.45 330
EIEEIEIIEEI   
EIEEIEIIEEII  
EIEEIEIIEEIE  
EIEEIEIIEEE   
 
EIEEIEIIEEEI  
EIEEIEIIEEEE