Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500002529 USA 6781299 ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN  06.12.66 HF 100%  
PI:

EIEIIEIEI
USA 1237057 EHF IRVINGTON PRIDE ADMIRAL 03.08.54
HF 100%
PI:
EIEIIEIEII  USA 1112030 HST SUTTEN OAKS PRIDE BORBA 28.06.50
EIEIIEIEIII  
EIEIIEIEIIE  
EIEIIEIEIE  USA 2728655 HST OCTORARO BARONESS MAY 12.08.46

EIEIIEIEIEI  
EIEIIEIEIEE  
EIEIIEIEE  USA 6062344 EHF ALLIED PIONEER JOHANNA ROSE 24.10.63
HF 100%

PI: 
4,1 365 8029 4.5 361
1...5 7409 4.45 330
EIEIIEIEEI   
EIEIIEIEEII  
EIEIIEIEEIE  
EIEIIEIEEE   
 
EIEIIEIEEEI  
EIEIIEIEEEE