Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500068332 USA 7832117 B&W HEILO CREAMELLE  12.10.70 HF 100%  
PI:

EEIEIEI
USA 1365341 EHF BURKGOV HEILO BELLE 09.02.59
HF 100%
PI:
EEIEIEII  USA 1038509 HST BURKGOV INKA DE KOL
EEIEIEIII  USA 882933 HST 
PABST GOVERNOR 
EEIEIEIIE  USA 2241235  21.01.41
WILLOWDALE INKA DEKOL MAY 
EEIEIEIE   

EEIEIEIEI  
EEIEIEIEE  
EEIEIEE  USA 6472855 EHF CHER-LAR-GAR-CREAMELLE CORRINE 20.08.65
HF 100%

PI: 
11309 4.1 464
1...7 8473 3.82 324
EEIEIEEI   
EEIEIEEII  
EEIEIEEIE  
EEIEIEEE   
 
EEIEIEEEI  
EEIEIEEEE