Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500068368 USA 8985852 HOUVALE APOLLO GAIL  06.09.75 HF 100%  
PI:

EEEEIEIEI
USA 1526128 HST WHITTIER-FARMS APOLLO ROCKET 24.04.67
HF 50%
PI:
EEEEIEIEII  USA 1399824 EHF HILLTOP APOLLO IVANHOE 26.11.60
HF 100%
EEEEIEIEIII  USA 1189870 HST 26.04.52
OSBORNDALE IVANHOE 
EEEEIEIEIIE  USA 4412249 HST 14.02.57
WHIRLHILL APOLL0 PALLAS ATHENE 

EEEEIEIEIE  USA 4724353 HST HILL-N-DALE HARRY LASS 20.09.57

EEEEIEIEIEI  
EEEEIEIEIEE  
EEEEIEIEE  USA 7356851 HST HOUVALE HILLTOP GAY 17.02.69


PI: 
5,4 305 7135 4.3 307
EEEEIEIEEI   
EEEEIEIEEII  
EEEEIEIEEIE  
EEEEIEIEEE   
 
EEEEIEIEEEI  
EEEEIEIEEEE