Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500068386 USA 11039415 RIPVALLEY NA BELL TAMMY-ET  08.02.82 HF 100%  
PI:

EIEIEIEI
USA 1667366 EHF CARLIN-M IVANHOE BELL 16.05.74
HF 100% *BL
PI:
EIEIEIEII  USA 1441440 EHF PENSTATE IVANHOE STAR 20.01.63
HF 50%
EIEIEIEIII  USA 1189870 HST 26.04.52
OSBORNDALE IVANHOE 
EIEIEIEIIE  USA 3279562 EHF 
PENSTATE LUCIFER ANNA STAR 
15,3 305 10567 4.5 475
11,5 A.K. 8846 4.53 401
EIEIEIEIE  USA 7832117 EHF B&W HEILO CREAMELLE 12.10.70
HF 100%
5,1 305 13290 3.72 494
1...4 10299 3.81 393
EIEIEIEIEI  USA 1365341 EHF 09.02.59
BURKGOV HEILO BELLE 
EIEIEIEIEE  USA 6472855 EHF 20.08.65
CHER-LAR-GAR-CREAMELLE CORRINE 
11309 4.1 464
1...7 8473 3.82 324
EIEIEIEE  USA 8459746 EHF RIPVALLEY KNIGHT NATALIE 21.03.73
HF 100%

PI: 
9.8 305 11576 4.3 494
1...8 9431 4.44 419
EIEIEIEEI  USA 1242221 EHF POLYTEHNIC IMPERIAL KNIGHT
HF 100%
EIEIEIEEII  
EIEIEIEEIE  
EIEIEIEEE  USA 6997397 EHF STANDOUT CROIXCO LAD NINA 13.11.67
HF 100%  
11246 4.17 469
1...10 9810 4.09 401
EIEIEIEEEI  
EIEIEIEEEE