Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 500103813 USA 12951348 HIGH-SIGHTS ROTATE LILY-ET  29.03.87 HF 100%  
PI:

IIIIEI
USA 1697572 HST ARLINDA ROTATE 20.11.75
HF 100%
PI:
IIIIEII  USA 1556373 HST GLENDELL ARLINDA CHIEF 19.11.68
HF 100%
IIIIEIII INBR USA 1427381 HST 09.05.62
PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 
IIIIEIIE  USA 6665096 HST 07.07.66
GLENDELL NED BOY ADORN 

IIIIEIE  USA 7370146 HST ARLINDA CHIEF ROSE 14.08.69
HF 100%
6,3 305 12651 4.3 546
1...6 LA 305 9452 4.08 386
IIIIEIEI INBR USA 1427381 HST 09.05.62
PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 
IIIIEIEE  
IIIIEE  USA 11730637 HST WALKUP BELL LOU ETTA 30.12.83
HF 100%

PI: 
2,1 305 9441 4.4 416 3.64 344
IIIIEEI  USA 1667366 EHF CARLIN-M IVANHOE BELL 16.05.74
HF 100% *BL
IIIIEEII  USA 1441440 EHF 20.01.63
PENSTATE IVANHOE STAR 
IIIIEEIE  USA 7832117 EHF 12.10.70
B&W HEILO CREAMELLE 
5,1 305 13290 3.72 494
1...4 10299 3.81 393
IIIIEEE  USA 9174127 EHF WALKUP ASTRONAUT LOU ANN 19.01.76
HF 100%  
6,4 305 9902 4.2 415
IIIIEEEI  USA 1458744 HST 19.01.64
PACLAMAR ASTRONAUT 502029
IIIIEEEE