Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 500134452 CAN 3555143 HANOVER-HILL CHIEF LULU  02.06.80 HF 100%  
PI:

EEEIEEI
USA 1427381 HST PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 09.05.62
HF 100%
PI:
EEEIEEII  USA 1383926 EHF PAWNEE FARM REFLECTION ADMIRAL 16.02.60
EEEIEEIII  USA 1322381 HST 
ROSAFE PEARL HANNIBAL 
EEEIEEIIE  USA 3922839 HST 28.11.53
PAWNEE FARM MAN-WAR ARLENE 

EEEIEEIE  USA 4546976 EHF RAWNEE FARM GLENVUE BEAUTY 09.09.57
HF 100%
7,1 313 9566 4.04 386
1...5 8734 3.81 333
EEEIEEIEI  
EEEIEEIEE  
EEEIEEE  CAN 3537133 EHF TORA TRIPLE THREAT LULU 25.10.74
HF 100%

PI: 
5,0 305 8118 4.13 335
1...6 8541 3.91 334
EEEIEEEI  USA 1629391 HST HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED 24.04.72
HF 100%
EEEIEEEII  CAN 288790 EHF 13.12.63
ROYBROOK TELSTAR 450002
EEEIEEEIE  CAN 2688581 HST 01.11.66
TARA-HILLS PRIDE LUCKY BARB 6681758
6,11 305 11344 4.07 462
1...7 LA 9575 4.24 406
EEEIEEEE  USA 7910945 EHF ORMSBY LOUGO ALTA 27.09.69
HF 100%  
8,5 10106 3.62 366
1...5 8940 3.62 324
EEEIEEEEI  
EEEIEEEEE