Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 500141020 USA 13907649 WA-DEL RC BLACKSTAR MARTHA-ET  08.11.89 HF 100%  
PI:

EEEIIEI
USA 1929410 HST TO-MAR BLACKSTAR-ET 17.05.83
HF 100% *TL*TD
PI:
EEEIIEII  USA 1723741 HST CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN 21.11.76
HF 100%
EEEIIEIII  USA 1578139 EHF 14.12.69
MILU BETTY IVANHOE CHIEF 
EEEIIEIIE  USA 8531250 EHF 09.07.73
PAT-SON ELEVATION CHRIS 
4,5 305 11145 3.7 409
1...6 10316 3.5 316
EEEIIEIE  USA 9804790 HST TO-MAR WAYNE HAY 21.04.78
HF 100%
3,0 305 10492 3.55 372
1...4 LA 305 8734 3.56 311
EEEIIEIEI  USA 1590582 EHF 24.09.70
WAYNE-SPRING FOND APOLLO 502190
EEEIIEIEE  USA 9019013 EHF 19.11.75
ROYAL-CEDAR OAK HANNA 
6,1 305 9403 3.62 340
1...5 L.K. 8670 3.66 318
EEEIIEE  USA 12677418 EHF VALHALLA MARK MITZY 08.07.86
HF 100%

PI: 
2,2 305 8582 3.65 313 3.18 273
EEEIIEEI  USA 1773417 EHF WALKWAY CHIEF MARK 13.06.78
HF 100% *TL*TD
EEEIIEEII  USA 1427381 HST 09.05.62
PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 
EEEIIEEIE  USA 8309147 EHF 01.08.72
WALKWAY MATT MAMIE 
5,10 305 10206 4.1 418
1...6 LA 305 9755 3.8 373
EEEIIEEE  USA 10930484 EHF HUBERVIEW BELL KRISTEEN 02.10.81
HF 50%  
EEEIIEEEI  USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
EEEIIEEEE