Prindi

Tagasi

Põlvnemine
AP lehm 501612484 USA 717943 ARNOLA PEGGY PRISCILLA  22.03.83 AP 100%  
PI:

EEIIEI
USA 176173 AP TOP ACRES ELEGANT SIMON 20.11.79

PI:
EEIIEII  USA 148551 AP WHITE CLOUD JASON'S ELEGANT 11.01.66
EEIIEIII  USA 144692 AP 26.12.63
WHITE CLOUD DORIS & JASON 
EEIIEIIE  USA 427630 AP 22.12.61
WHITE CLOUD LARRY'S ELLEN 
06.01 305 10420 4.22 440
1...6 348 9915 4.43 439
EEIIEIE  USA 534868 AP HARRIS HILL LADDIES SORREL 09.11.68

07.05 341 11476 3.68 422
8,7 A.K 365 10544 3.74 394
EEIIEIEI  USA 125640 AP 04.02.56
WAVENEY'S LADDIE G. 
EEIIEIEE  USA 488357 AP 25.10.65
HARRIS HILL MANDARIN´S AURORA 
06.02 305 10760 4.08 449
EA: 57242 3.85 206
EEIIEE  USA 683395 AP ARNOLA PAULINE PEGGY 26.07.80


PI: 
7A 7K 12886 3.5 454 3.2 410
EEIIEEI  USA 159771 AP E E BEAUTICIAN KING 04.05.71
EEIIEEII  
EEIIEEIE  
EEIIEEE   
 
EEIIEEEI  
EEIIEEEE