Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 501993431 USA 15768600 LYNMEAD CELSIUS MINNOW-ET  05.05.95 HF 75%  
PI:

IIIEEEI
NLD 460508522 EHF ETAZON CELSIUS-ET 26.08.89
HF 100% *TL*TV
SPAV:107 +321-0.05% +7-0.01% +10
SSAV:62
IIIEEEII  USA 1874634 HST HOW-EL ACRES KIRK BELLMAN-ET 10.12.81
HF 100%
IIIEEEIII INBR USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
IIIEEEIIE  USA 9353634 EHF 18.11.76
HOLTEX KIRK PEG 
2.1 305 8383 3.86 324
IIIEEEIE  USA 12105357 HST WEA-LAND BELL ELLA 09.04.84
HF 100%
2,4 305 9720 4.16 404 3.39 329
IIIEEEIEI INBR USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
IIIEEEIEE  USA 9011703 EHF 22.04.75
WEA-LAND ELEVATION ELNEDA 
6,8 305 11421 3.49 389
1...6 LA 305 8899 3.54 315
IIIEEEE  USA 13624812 EHF CMV MELWOOD MINDY-ET 04.01.89
HF 50%

PI: 
4.1 305 15114 3.55 537 3.19 482
1,2 LA 305 12944 3.45 446 3.12 404
IIIEEEEI  USA 1879149 HST ARLINDA MELWOOD-ET 06.03.82
HF 100% *TL*TV*TD
IIIEEEEII  USA 1697572 HST 20.11.75
ARLINDA ROTATE 
IIIEEEEIE  USA 9311697 HST 10.12.76
ARLINDA COMBI MELODY 
3,5 263 10496 3.61 379
1,2 LA 284 9913 3.78 377
IIIEEEEE  USA 12882374 HST BRIARPATCH-R MISTRY-ET 04.12.86
 
IIIEEEEEI  
IIIEEEEEE