Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 502034372 USA 14189172 ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET  03.10.90 HF 100%  
PI:

EIEIEI
USA 1912270 EHF EMPRISE BELL ELTON 25.01.83
HF 100% *BL*CV*TD
PI:
EIEIEII  USA 1667366 EHF CARLIN-M IVANHOE BELL 16.05.74
HF 100% *BL
EIEIEIII  USA 1441440 EHF 20.01.63
PENSTATE IVANHOE STAR 
EIEIEIIE  USA 7832117 EHF 12.10.70
B&W HEILO CREAMELLE 
5,1 305 13290 3.72 494
1...4 10299 3.81 393
EIEIEIE  USA 10248397 EHF MONARCHIAL CLENDELL EFFIE 02.06.79
HF 100%
6.3 287 10133 3.23 327 2.89 291
2,5,6 LA 339 11568 3.33 385
EIEIEIEI  USA 1556373 HST 19.11.68
GLENDELL ARLINDA CHIEF 
EIEIEIEE  
EIEIEE  USA 13098751 HST ROCKY-VU QUEST EXSTASY EDNA 27.08.87
HF 50%

PI: 
4.08 305 13758 4.5 619 3.4 468
1,2 LA 305 12742 4.32 551 3.48 444
EIEIEEI   
EIEIEEII  
EIEIEEIE  
EIEIEEE  USA 11464413 EHF ROCKY-VU MARS ESTHE EXCTASY 02.05.83
HF 100%  
6.0 365 15200 3.89 592 3.27
2...4 365 14224 3.62 515 3.32
EIEIEEEI  USA 1626813 EHF 06.08.72
MARSHFIELD ELEVATION TONY 
EIEIEEEE