Prindi

Tagasi

Põlvnemine
AP lehm 502362555 USA 686583 WITLAS IMPROVER EMILY  18.02.81  
PI:

EEIEIEI
USA 163153 AP WEST LAWN STRETCH IMPROVER 02.05.72

PI:
EEIEIEII  USA 143612 AP WELCOME IN STRETCH 15.07.62
EEIEIEIII  USA 137399 AP 01.01.60
WELCOME IN DAUNTLESS 
EEIEIEIIE     
 
V 10133 4.5 456
5 A.K. 8837 4.45 393
EEIEIEIE  USA 520888 AP WEST LAWN GLADYS 09.04.67

06.06 365 12846 4.39 564
6,1 A.K. 10284 4.23 435
EEIEIEIEI  USA 118619 AP 22.07.53
MEADOW VIEW DESTINY 
EEIEIEIEE  US 445104 AP 13.05.62
WEST LAWN LADY AMELIA 
IV 10020 4.02 403
1...4 11077 4.05 449
EEIEIEE  US 639617 AP WITLAS BURTON EMERALD 21.10.76


PI: 
EEIEIEEI  USA 148347 AP EVERGREEN LANE BURTON 25.03.64
EEIEIEEII  USA 135104 AP 09.05.59
WELCOME IN JEWELLER 
EEIEIEEIE  USA 276870 EPK 11.11.52
LINDAS MAMIE 
10A.4K.302 9530 4.93 470
5L.K.304 7326 4.7 344
EEIEIEEE   
 
EEIEIEEEI  
EEIEIEEEE