Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 502762958 DE 1012054238 HEIDEFEE  01.11.90 HF 100%  
PI:

EEIIEEI
USA 1929410 HST TO-MAR BLACKSTAR-ET 17.05.83
HF 100% *TL*TD
PI:
EEIIEEII  USA 1723741 HST CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN 21.11.76
HF 100%
EEIIEEIII  USA 1578139 EHF 14.12.69
MILU BETTY IVANHOE CHIEF 
EEIIEEIIE  USA 8531250 EHF 09.07.73
PAT-SON ELEVATION CHRIS 
4,5 305 11145 3.7 409
1...6 10316 3.5 316
EEIIEEIE  USA 9804790 HST TO-MAR WAYNE HAY 21.04.78
HF 100%
3,0 305 10492 3.55 372
1...4 LA 305 8734 3.56 311
EEIIEEIEI  USA 1590582 EHF 24.09.70
WAYNE-SPRING FOND APOLLO 502190
EEIIEEIEE  USA 9019013 EHF 19.11.75
ROYAL-CEDAR OAK HANNA 
6,1 305 9403 3.62 340
1...5 L.K. 8670 3.66 318
EEIIEEE  DE 1001480538 HST HEIDEMARIE 18.10.79
HF 37.5%

PI: 
EEIIEEEI  USA 1630251 HST PENN-DELL ELEVATION IVAN 16.08.72
HF 75%
EEIIEEEII  USA 1491007 HST 30.08.65
ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION 
EEIIEEEIE  USA 6813376 HST 01.02.67
AD-LO APPOLLO IVANHOE IRIS 
5,6 305 8655 4.83 418
EEIIEEEE   
 
EEIIEEEEI  
EEIIEEEEE