Prindi

Tagasi

Põlvnemine
EHF lehm 502778464 DE 1015290105 AMA NACHTIGAL 1 05.05.95 HF 100%  
PI:95

IEEEEI
NLD 460508522 EHF ETAZON CELSIUS-ET 26.08.89
HF 100% *TL*TV
SPAV:107 +321-0.05% +7-0.01% +10
SSAV:62
IEEEEII  USA 1874634 HST HOW-EL ACRES KIRK BELLMAN-ET 10.12.81
HF 100%
IEEEEIII INBR USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
IEEEEIIE  USA 9353634 EHF 18.11.76
HOLTEX KIRK PEG 
2.1 305 8383 3.86 324
IEEEEIE  USA 12105357 HST WEA-LAND BELL ELLA 09.04.84
HF 100%
2,4 305 9720 4.16 404 3.39 329
IEEEEIEI INBR USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
IEEEEIEE  USA 9011703 EHF 22.04.75
WEA-LAND ELEVATION ELNEDA 
6,8 305 11421 3.49 389
1...6 LA 305 8899 3.54 315
IEEEEE  DEU 1015137666 EHF NADJA 1 09.03.89..27.11.07(4)
HF 100%

PI: 
2 305 11233 3.97 446 3.41 383
1...4 LA 305 10381 3.85 400 3.47 360
IEEEEEI  USA 2015476 EHF LYLEHAVEN SUNRISE 13.05.86
HF 100%
IEEEEEII  USA 1773417 EHF 13.06.78
WALKWAY CHIEF MARK 
IEEEEEIE  USA 10715535 HST 13.10.80
HYALITE VALIANT SUNSHINE 
IEEEEEE  DEU 1015032829 HST NINA 17.07.85
HF 100%  
4 305 8969 3.75 336 3.36
1...5 LA 305 7909 3.89 308 3.26
IEEEEEEI  CAN 345895 HST 30.01.77
A. HILLTOPPER WARDEN 1728592
IEEEEEEE  DEU 4518957 HST 
NELLI