Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 502880945 DEU 345251635 ALICE-ET  25.12.99 HF 100%  
PI:

EIEI ADDISON-ET, 56546
NL 839380546 EHF ETAZON ADDISON-ET 09.03.94
HF 100% *TL*TV
SPAV:105 +815-0.47% -21-0.12% +14
SSAV:104
EIEII MOUNTAIN-ET, 62579 USA 2070579 EHF BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET 17.12.87
HF 100% *TL*TV*TD
EIEIII  USA 1821208 EHF 16.01.80
LEKKER VALIANT ROYALTY 
EIEIIE  USA 11633203 EHF 11.08.83
BIS-MAY CHAIRMAN MERRI 
3,2 305 12052 3.78 456 3.28 395
1,2 LA 305 11714 3.63 426 3.28 384
EIEIE  USA 14080279 HST TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET 30.06.90
HF 100%
2.02 305 9838 3.54 348 3.58 352
EIEIEI  USA 1912270 EHF 25.01.83
EMPRISE BELL ELTON 
EIEIEE  USA 12796726 EHF 31.10.86
TIDY-BROOK SALLY NED BOY 
3,10 305 16942 3.26 551 3.06 518
1,2 LA 305 14515 3.29 478 3.15 457
EIEE  DEU 340948459 HST AMORETT 501 07.10.96
HF 100%

PI: 
1 305 10210 3.97 405 3.32 339
1,2 LA 305 9955 4.09 407 3.31 330
EIEEI  DEU 1012056808 EHF LASSO 23.05.90
HF 75%
EIEEII  USA 1926224 EHF 14.07.83
CYPRESS-HILL LABAN-ET 
EIEEIE  DEU 1002259257 HST 21.02.85
PETINE 
4 305 11637 4.98 580 3.25 378
1...4 LA 305 10048 4.59 461 3.34 336
EIEEE  DEU 1015204301 HST ATHENA
 
EIEEEI  
EIEEEE