Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 502901428 DE 1015276447 DINA 23 13.01.95 HF 100%  
PI:

EIEIEI
USA 2074727 EHF EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET 28.06.88
HF 100% *TL*TV
SPAV:78-1225+0.16% -33+0.14% -28
SSAV:90
EIEIEII  USA 1879085 HST BIS-MAY TRADITION CLEITUS 26.10.81
HF 100% *TL*TD
EIEIEIII  USA 1682485 EHF 18.08.74
SWEET-HAVEN TRADITION 
EIEIEIIE  USA 10192628 EHF 12.04.79
BIS-MAY CONDUCTOR CORAL 
5,8 305 11730 3.89 456 3.2
1...4 LA 305 9501 3.77 358 3.3
EIEIEIE  USA 11039415 EHF RIPVALLEY NA BELL TAMMY-ET 08.02.82
HF 100%
6,6 305 11544 4.46 515 3.64 421
1...4 LA 305 9406 4.45 419 3.67 345
EIEIEIEI  USA 1667366 EHF 16.05.74
CARLIN-M IVANHOE BELL 
EIEIEIEE  USA 8459746 EHF 21.03.73
RIPVALLEY KNIGHT NATALIE 
9.8 305 11576 4.3 494
1...8 9431 4.44 419
EIEIEE  DE 1015217660 HST DIVA 12 04.01.93
HF 100%

PI: 
6 305 11333 5.25 595 3.61 409
1...7 LA 305 10489 4.95 519 3.59 377
EIEIEEI  CAN 392457 HST RONNYBROOK PRELUDE-ET 14.08.86
HF 100% *TL*TD
EIEIEEII  CAN 352790 HST 26.04.79
HANOVERHILL STARBUCK 503327
EIEIEEIE  USA 9739109 EHF 23.01.78
KELLY'S VIEW GLENDELL KELCO 
3 305 13041 3.9 508 3.01
1...5 LA 305 10997 3.9 429 3.07
EIEIEEE  DE 55677650 HST FARAH-DIVA
 
EIEIEEEI  
EIEIEEEE