Prindi

Tagasi

Põlvnemine
HST lehm 504010597 USA 14860763 UFM ANTCI BELL  17.07.92 HF 50%  
PI:

IIEEEEEI
USA 1964484 HST SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE 14.09.84
HF 100% *TL*CV*TD
PI:
IIEEEEEII  USA 1667366 EHF CARLIN-M IVANHOE BELL 16.05.74
HF 100% *BL
IIEEEEEIII  USA 1441440 EHF 20.01.63
PENSTATE IVANHOE STAR 
IIEEEEEIIE  USA 7832117 EHF 12.10.70
B&W HEILO CREAMELLE 
5,1 305 13290 3.72 494
1...4 10299 3.81 393
IIEEEEEIE  USA 11489023 EHF SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET 19.01.82
HF 100%
5,4 3 305 13191 4.01 529 2.97
1...4 LA 305 11299 4.05 458 3.05
IIEEEEEIEI VALIANT, 62414 USA 1650414 EHF 28.06.73
S-W-D VALIANT 
IIEEEEEIEE  USA 9113592 HST 02.01.76
TUFIS ELEVATION NAOMA 
IIEEEEEE   


 
IIEEEEEEI   
IIEEEEEEII  
IIEEEEEEIE  
IIEEEEEEE   
 
IIEEEEEEEI  
IIEEEEEEEE