Prindi

Tagasi

Põlvnemine
MON lehm 504613446 FRA 2132602357 UNETOILE  24.08.03 PPK 100%  
PI:

IEI
FR 7196056005 MON MASOLINO 01.11.96
PPK 100%
PI:
IEII  FR 189014533 MON EZOZO 26.12.89
IEIII  FRA 7080007171 MON 21.08.80
RHUM 
IEIIE  FRA 185002510 MON 05.03.85
ANEMONE 
8885 3.8 339 3.3 291
1...5 LA 8172 3.7 299 3.3 268
IEIE  FR 7194054651 MON JASEUSE
PPK 50%
3 305 9901 3.71 366 3.29 325
1...6 7812 3.85 300 3.2 250
IEIEI  FR 186006232 EPK 30.08.86
BOIS LE VIN 
IEIEE  FRA 7187053320 MON 
CAPUCINE 
3 305 10000 3.9 387 3.3 333
1...4 LA 304 8891 3.7 328 3.3 295
IEE  FRA 3932530147 MON POULIE 10.04.99


PI: 
4-305 P. 10607 4.15 440 3.41 362
1...7 9425 4.06 382 3.29 309
IEEI  FR 3990016792 MON FAUCON 20.11.90
IEEII  FRA 3983013276 MON 16.10.83
UNAU 
IEEIE  FRA 3987001986 MON 
COQUINE 
IEEE  FRA 3996030122 MON MACHETTE
 
IEEEI  
IEEEE