Otsimise süntaks

Sissejuhatus

Allpool leiate süntaksi otsimise päringu tegemiseks.

Termid

Päring koosneb temidest ja operaatoritest. On kahte tüüpi terme: üksiktermid ja fraasid.

Üksikterm on üks söna nagu "test" või "hallo".

Fraas koosneb jutumärkide vahel olevatest sõnadest, nagu "tere maailm".

Loogiliste operaatorite abil võib terme kombineerida kokku keerulisteks päringuteks (vt. allpool).

Wildcard Searches

Üksiktermis (mitte aga fraasi sisaldavas päringus) võib kasutada wildcard otsimist

Ühe sümboli wildcard otsimisel kasuta sümbolit "?"

Mitme sümboli wildcard otsimisel kasuta sümbolit "*"

Ühe sümboli wildcard otsimisel sobivad kõik termid, kus "?" asemel võib olla suvaline sümbol. Näiteks sõnade "test" ja text" samaaegseks otsimiseks võib kasutada termi:

te?t

Mitme sümboli wildcard otsimisel sobib asenduseks 0 või mitu sümbolit. Näiteks sõnade "test", "tests" or "tester" otsimiseks võib kasutada termi:

test*

wildcard otsimist võib kasutada ka termi keskel.

te*t

NB! otsimistermis ei saa esimeseks sümboliks olla "?" ega "*".

Loogilised operaatorid

Loogilised operaatorid võimaldavas terme loogiliselt operaatorite AND, OR ja NOT abil seostada.

OR

OR (või) operaator on vaikimisi kasutatav loogiline operaator. See tähendab, et kui termide vahel loogilist operaatorit ei ole, siis kasutatakse OR operaatorit. OR operaatori korral sobivad otsimistulemuseks kõik dokumendid, mis sisaldavad vähemalt ühte seostatud termidest

Dokumentide otsimiseks, mis sisaldavad "jakarta apache" või vaid "jakarta" kasuta päringut:

"jakarta apache" jakarta

või

"jakarta apache" OR jakarta

AND

AND (ja) operaatori kasutamisel peavad mõlemad termid sisalduma otsitavas dokumendis.

"jakarta apache" ja "Apache Lucene" otsimiseks ühes dokumendis kasuta

"jakarta apache" AND "Apache Lucene"

NOT

NOT operaator eemaldab otsimistulemusest dokumendid, mis sisaldava NOT järel asuvat stringi.

Dokumentide otsimiseks, mis sisaldab "jakarta apache" aga mitte "Apache Lucene" kasuta päringut:

"jakarta apache" NOT "Apache Lucene"

NB!: NOT operaatorit ei saa kasutada vaid ühe termiga. Näiteks järgmine päring ei anna mingit tulemust:

NOT "jakarta apache"

Grupeerimine

Võib kasutada sulge päringu grupeerimiseks. See võib olla väga kasulik loogiliste avaldiste koostamisel.

Dokumentide otsimiseks, mis sisaldab "jakarta" või "apache" ja "website" kasuta päringut:

(jakarta OR apache) AND website