Kõrvamärgid

Põllumajandusloomade identifitseerimist reguleerib maaeluministri 25. novembri 2021. a määrus nr 74 Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded (RT I, 27.11.2021, 2) ja Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid.

Kõrvamärkide müügikohad

Kõrvamärke on võimalik osta Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Aktsiaseltsist F. Tuglase 12, Tartus või esitada tellimus telefonil 738 7762 või e-posti aadressil myyk@epj.ee. Kõrvamärke on võimalik osta ka maakonna jõudluskontrolli spetsialistidelt.

Kõrvamärkide saatmine

Tellitud kõrvamärgid saadetakse ostjale tähitud standardpakina, Post24 pakiautomaati (pakiautomaatide asukohad: www.omniva.ee/era/kaart) või Omniva kullerteenust kasutades. Sobiv kättesaamisviis ja -koht tuleb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASile (edaspidi EPJ) teada anda kõrvamärkide tellimisel. EPJ lepingulised kliendid ei pea paki kättesaamisel paki saatmiskulusid tasuma vaid saavad saatmiskulude ja kõrvamärkide eest tasuda pakis oleva arve või saadetud e-arve alusel. Teistel kõrvamärgiostjatel tuleb paki saatmiskulud ja kõrvamärkide maksumus tasuda paki kättesaamisel.

Kõrvamärkide ning saatmise eest saab tasuda ka ettemaksuarvega (nii esmaste kui asendusmärkide eest). Sellekohane soov tuleb esitada kõrvamärkide tellimisel. Tellimuse soovitame esitada e-kirjaga (myyk@epj.ee), et e-posti aadress, kuhu ettemaksuarve saata, oleks korrektne. Registrispetsialist vormistab tellimise järgselt ettemaksuarve ning saadab selle esitatud e-posti aadressil. Kõrvamärgid väljastatakse pärast ettemaksuarve tasumist.

Standardpakk väljastatakse saajale tema elu- või asukohajärgses postiasutuses. Post24 pakiautomaadi või kullerteenuse kasutamisel saab kõrvamärkide tellija valida endale sobiva koha, kust kõrvamärgid kätte saada. Nende teenuste kasutamisel on oluline, et kõrvamärkide tellimisel antakse teada ka mobiiltelefoni number ja e-posti aadress, mida postiettevõte saab kasutada teabevahetuseks.

EPJ lepingulistel klientidel, kes teevad piimaveiste jõudluskontrolli, on võimalik kõrvamärgid kätte saada ka EPJ piimaprooviautoga (v.a Hiiu- ja Saaremaal). Sellisel juhul vaatab registrispetsialist kõrvamärkide tellimuse vastuvõtmisel, millal kogutakse kliendi piimaproovid ning teavitab kõrvamärkide tellijat proovide kogumisajast ja -kohast. Kui kliendile see koht ja aeg sobib, registreerib registrispetsialist tellimuse. Kui kõrvamärke on vaja kiiremini saada, on registrispetsialistil võimalus vaadata, millised piimaringid veel läbivad lähikonda sobival ajal.

Kõrvamärkide transport on tasuline. Kõrvamärkide tellimusi piimaprooviautoga transpordiks võetakse vastu piimaringile eelneva päeva lõunani. Kõrvamärkide kättesaamiseks peab tellija olema kokkulepitud kogumispunktis õigeaegselt. Autojuht võtab paki üleandmisel loomapidajalt või tema esindajalt allkirja kõrvamärkide kättesaamise kohta. Kui klienti kokkulepitud ajaks kogumispunktis ei ole, tuuakse kõrvamärgid EPJ tagasi ning saadetakse tellijale postiga. Sellisel juhul tasub loomapidaja nii transpordikulu kui postikulu.

Kõrvamärke saab EPJst osta vaid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) registris olev loomapidaja. Kui loomapidaja on PRIAs registreerimata, peab ta eelnevalt ennast registreerima (täidab ning esitab vormikohase taotluse) ning alles seejärel on tal võimalik kõrvamärke EPJst osta.

Täiendav informatsioon

Anita Minin  klienditeenindaja 738 7762  
Aire Pentjärv klienditeeninduse juht 738 7730

Info ostetud või tellitud kõrvamärkide kohta

Kõrvamärkide päring annab ülevaate loomaomaniku ostetud kõrvamärkidest, tellitud asenduskõrvamärkidest, kõrvamärkide limiidist, varust ja muust kasulikust.

Kasutada saavad ainult loomaomanikud, kellele on EPJ väljastanud kasutajanime (nt programmide Vissuke ja Liisu kasutamiseks).

Info kasutajaks registreerimise kohta telefonil 738 7751.

NB! Lambakasvatajad, palun küsige salasõna ülaltoodud telefonil. ELaS-i rakenduse Pässu salasõnaga EPJ kõrvamärkide rakendust kasutada ei saa.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)