Juunikuu tulemused muutsid tipplehmade edetabelit

  Viimati toimetatud: 01-07-2024

  Jaanikuu oli Eesti piimatootjatele edukas – EPJ tipplehmade edetabel sai uued liidrid. Esmakordselt saadi kontroll-lüpsil üle 100 kg piima: OÜ Eikla Agro (Saaremaa) holsteini tõugu lehm registrinumbriga 22982377 andis 100,6 kg piima (rasvasisaldus 2,5% ja valgusisaldus 2,74%). Lehma isa on  Peak Altaoscar-ET ja emaisa Gil-Gar Altasustain-ET.

  Tipplehmade tabel täienes lisaks teise uustulnukaga: OÜ Põlva Agro (Põlvamaa) holsteini tõugu lehm (registrinumber 23010680) sai juunikuisel kontroll-lüpsil 97,8 kg piima (rasvasisaldus 2,04%, valgusisaldus 3,18%), lehma isa on Snowbiz Luka ja emaisa Sunny ET.

  Rohkem infot "Vabariigi tipplehmad läbi aegade kontroll-lüpside põhjal (70 kg ja rohkem)" edetabelis.

  Piimakarja geneetilise hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 02-04-2024
  Kodulehe piimaveiste hindamise lehel on avaldatud järjekordsed geneetilise hindamise tulemused seisuga 2. aprill 2024.

  Lihaveiste Interbeefi hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 27-02-2024

  EPJ kodulehe lihaveiste aretusväärtuste lehel on jõudluskontrolli klientidele avaldatud lihaveiste rahvusvahelise geneetilise hindamise ehk nn Interbeefi hindamise tulemused seisuga 27. veebruar 2024 aretustunnustele "võõrutusmass" ja "poegimiskergus".

  2023. aasta jõudluskontrolli aastakokkuvõtted

  Viimati toimetatud: 15-02-2024

  Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2023. aasta keskmine piimatoodang 11 114 kg. Võrreldes 2022. aastaga suurenes piimatoodang 486 kg, mis on viimase 20 aasta suurim tõus.

  Loe edasi..

  Lisateenused postiga – Mastiit 16 ja tiinuse test pakiautomaadiga

  Viimati toimetatud: 21-02-2024

  EPJ pakub veiste jõudluskontrolli tegijaile uut teenust – võimalust Omniva pakiautomaadi kaudu saata analüüsiks piimaproove teenuste Mastiit 16 ja/või tiinuse kasutamiseks. See on mugav võimalus teha analüüse kontroll-lüpsi vahelisel ajal ­– EPJst tuleb tellida proovikatsutitega karp sobivasse Omniva pakiautomaati või piimaprooviautoga farmi, teha piimaproovid ja saata need eelvormistatud pakikleebisega Omniva pakiautomaadi kaudu EPJsse analüüsimisele. Lisateenuse hind on hinnakirjas  nimetuse all Lisateenuse katsuti ja Lisateenused postiga (karp ja saatmine EPJ-i). Pikem teenuse tutvustus on siin.

  Karjatervise protokolli saab PRIA-le esitada kiirelt ja mugavalt Vissukese kaudu

  Viimati toimetatud: 02-02-2024

  Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetuse taotlejad saavad karjatervise protokolli PRIA-le esitada Vissukesest.

  Selleks tuleb Vissukeses (Vissuke – Vet. andmed – Aruanded – Karjatervise aruanne – Aruande tegemine) luua iga tegevuskoha (ehitise) kohta vastava perioodi karjatervise protokoll ja vajutades linki “Saada PRIA-sse” see edastada PRIA-sse. E-PRIA-s saab saadetud protokolli seejärel üle vaadata ja lisada puuduolevad andmed (vt PRIA juhendit ).

  Enne protokolli saatmist PRIA-sse on vaja veenduda, et kõik aruandeperioodi sündmused (poegimine, karjast väljaminek, karjatulek) on nii EPJ-i kui PRIA-sse esitatud.

  Need ettevõtted, kes registreerivad EPJ-s karja terviseandmeid ja noorkarja kaalumistulemusi, peavad pärast PRIAsse esitamist karjatervise protokollis lisaks täitma vaid mõned read – 94% andmetest on Vissukeses moodustatud karjatervise protokollis juba olemas.

  Lihaveiste geneetilise hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 01-02-2024
  Lihaveiste jõudluskontrolli programmis Liisu on avaldatud järjekordsed geneetilise hindamise tulemused tähistusega "Veebruar 2024 hindamine".

  Hinnakirja muutmine alates 2024. aastast

  Viimati toimetatud: 12-02-2024

  Alates 1. jaanuarist 2024 muutub EPJ hinnakiri. Hinnakirja muudatuse tingib ühelt poolt käibemaksu tõus alates 2024. aastast ja teisalt vajadus investeerida teenuste arendusse ja kvaliteeti, mistõttu muutuvad ka EPJ pakutavate teenuste hinnad.

  Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin.

  Meiereiproovide analüüsitulemuste vaatamise õiguste seadistamine Vissukeses muutus

  Viimati toimetatud: 10-11-2023

  Siiani kasutusel olnud piimatööstustesse saadetud toorpiima analüüsitulemuste vaatamise süsteem ei vastanud enam andmete näitamise üldistele põhimõtetele, mistõttu oli vaja see ajakohastada. Seni seoti vaatamisõigused konkreetse kasutajaga ning kui inimesed vahetasid töökohti, siis andmete vaatamise õigused säilisid ja sageli puudus karja peakasutajal informatsioon, kes tema ettevõtte andmeid näeb.

  Loe edasi..

  Vissukeses nüüd karjatervise protokoll

  Viimati toimetatud: 19-05-2023

  10. maist–15. juunini 2023. a saavad ettevõtted, kes peavad vähemalt 101 piimatõugu lehma, PRIAs taotleda loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetust.

  Üks toetuse saamise nõue on igakuine karjatervise andmete kogumine ning vormikohase karjatervise protokolli koostamine.

  Kuna paljud karjatervise protokollis kajastuvad andmed kogutakse jooksvalt piimaveiste jõudluskontrolli käigus, on EPJ vajaliku info kokku kogunud ja moodustanud Vissukesse andmetega karjatervise protokolli: Vissuke – Vet. andmed – Aruanded – Karjatervise aruanne.

  Selleks, et protokollis kajastuksid lisaks jõudlus- ja sigimisandmetele ka loomade terviseandmed, on vaja Vissukese Vet. andmete moodulis registreerida ka loomade haigestumised. NB! Haiguste nimekirjast tuleb valida võimalikult täpne diagnoos, mitte üldnimetus! Hiljutise Vissukese arenduse käigus lisas EPJ võimaluse registreerida ka lonke hindamise, kannaliigese kahjustuste hindamise ning hooldusvärkimise tulemused.

  Seega peavad need ettevõtted, kes terviseandmed Vissukeses registreerivad, karjatervise protokolli tegemisel lisama veel vaid noorloomade seemenduskaalu, turjakõrguse ning mõned üldandmed ja protokoll on valmis.

  Uudiste arhiivi


  Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
  Rg-kood 12760791
  F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
  Oleme avatud
  E-R 8.00-16.30
  EPJ Facebookis
  Tel 738 7700
   
  epj@epj.ee

  EPJ serverisse sisselogimine

  Kasutaja nimi
  Salasõna


  mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  Isikukood:
  GSM number:

  Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)