Vissukese hind muutub

  Viimati toimetatud: 26-05-2023

  Alates 1. juulist 2023 muudab EPJ piimaveiste rakenduse Vissuke hinnakirja.

  Oleme viimase seitsme aasta jooksul teinud Vissukese rakendusse olulisi täiendusi, kuid hind on püsinud muutumatuna. Vissukese arendused (SRE, sigimisnäitajate ja udaratervise aruanded,  vet. andmete moodul – lihtsustatud vet. arvestus, karjatervise protokoll, antibiootikumide aruanne, jalgade tervishoid) lihtsustavad karja igapäevast majandamist. Vissukeses registreeritud info abil saab hinnata ja analüüsida nii põhi- kui noorkarja tervist ning aruanded ja analüüsid aitavad avastada ja ennetada  probleeme.

  Lisateenustega Vissukese uus hind on 10 senti looma kohta kuus, hind sisaldab käibemaksu. Ilma lisateenusteta Vissuke on endiselt tasuta.

  Vissukeses nüüd karjatervise protokoll

  Viimati toimetatud: 19-05-2023

  10. maist–15. juunini 2023. a saavad ettevõtted, kes peavad vähemalt 101 piimatõugu lehma, PRIAs taotleda loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetust.

  Üks toetuse saamise nõue on igakuine karjatervise andmete kogumine ning vormikohase karjatervise protokolli koostamine.

  Kuna paljud karjatervise protokollis kajastuvad andmed kogutakse jooksvalt piimaveiste jõudluskontrolli käigus, on EPJ vajaliku info kokku kogunud ja moodustanud Vissukesse andmetega karjatervise protokolli: Vissuke – Vet. andmed – Aruanded – Karjatervise aruanne.

  Selleks, et protokollis kajastuksid lisaks jõudlus- ja sigimisandmetele ka loomade terviseandmed, on vaja Vissukese Vet. andmete moodulis registreerida ka loomade haigestumised. NB! Haiguste nimekirjast tuleb valida võimalikult täpne diagnoos, mitte üldnimetus! Hiljutise Vissukese arenduse käigus lisas EPJ võimaluse registreerida ka lonke hindamise, kannaliigese kahjustuste hindamise ning hooldusvärkimise tulemused.

  Seega peavad need ettevõtted, kes terviseandmed Vissukeses registreerivad, karjatervise protokolli tegemisel lisama veel vaid noorloomade seemenduskaalu, turjakõrguse ning mõned üldandmed ja protokoll on valmis.

  EPJ praktiline infopäev mais

  Viimati toimetatud: 26-05-2023

  EPJ korraldab praktilise infopäeva 31. mail 2023 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

  EPJ kutsub loomapidajaid ja jõudlusandmete kogujaid infopäevale "Kuidas saada parem ülevaade karjast andmete registreerimise ja analüüsi abil".

  Infopäev on väikses grupis praktiline koolitus, kus kasutatakse arvuteid. Tutvustatakse piimaveiste jõudluskontrolli rakendust Vissuke ning antakse ülevaade võimalustest, mida pakuvad selle analüüsid, graafikud ja ülevaated. Rakenduse parem tundmine aitab saada selget pilti karja seisust, loomade heaolust (söötmine, haigused, kasutatavad ravimid, karjast väljaminek) ja farmi majanduslikust prognoosist ja perspektiividest (piima kogus ja kvaliteet, karjauuendus, karja geneetiline potentsiaal). Praktiliste näidete ja ülesannetega selgitatakse andmete edastamise täpsuse tähtsust nii farmi kui riiklike registrite seisukohast.

  Infopäev toimub 31. mail 2023 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli arvutiklassis (Müüri 4, Olustvere, Viljandi maakond) kl 10 - 15.

  Osavõtuks palume registreeruda telefonil 738 7700, e-posti aadressil epj@epj.ee hiljemalt 25. maiks 2023.

  Kohtade arv on piiratud (15 osalejat), arvutid on kohapeal olemas.

  Infopäev on osalejatele tasuta, ettevõtmist toetab Eesti Maaelu Arengukava.

   

   

  Piimakarja geneetilise hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 04-04-2023
  Kodulehe piimaveiste hindamise lehel on avaldatud järjekordsed geneetilise hindamise tulemused seisuga 4. aprill 2023.

  Lihaveiste Interbeefi hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 06-03-2023

  EPJ kodulehe lihaveiste aretusväärtuste lehel on jõudluskontrolli klientidele avaldatud lihaveiste rahvusvahelise geneetilise hindamise ehk nn Interbeefi hindamise tulemused seisuga 3. märts 2023 aretustunnustele "võõrutusmass" ja "poegimiskergus".

  2022. aasta jõudluskontrolli aastakokkuvõtted

  Viimati toimetatud: 15-02-2023

  Eesti piimatoodang on tõusnud 22 aastat järjest - võrreldes 2021. aastaga suurenes piimatoodang 144 kg. Jõudluskontrollialuste lehmade 2022. aasta keskmine piimatoodang oli 10 628 kg. Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2023 seisuga 371 karja ja 81 020 lehma, mis moodustab 96,6% Eesti lehmadest.

  Loe edasi..

  Lihaveiste geneetilise hindamise tulemused

  Viimati toimetatud: 01-02-2023
  Lihaveiste jõudluskontrolli programmis Liisu on avaldatud järjekordsed geneetilise hindamise tulemused tähistusega "Veebruar 2023 hindamine".

  Uued võimalused Vissukese veterinaarandmete moodulis

  Viimati toimetatud: 20-12-2022

  EPJ piimaveiste rakenduse Vissuke Vet. andmete mooduli kaudu saavad loomade haigestumist ja raviandmeid sisestada nüüd ka need, kes ravimiarvestust Vissukeses ei soovi pidada.

  Alates 2023. aastast peavad loomaarstid esitama aruanded kasutatud mikroobivastaste ravimite kohta. Registreerides Vissukese kaudu piimaveiste ravimise andmed, on võimalik aruandluseks vajalik info suurema vaevata kätte saada. Andmeid on Vissukeses võimalik registreerida üksiku looma kaupa või esitada failiga. Viimatimainitud lahendus on eriti mugav nendele, kes registreerivad raviandmed oma farmitarkvaras või peavad arvestust mingis muus andmebaasis.

  Pikemalt saab lugeda siit.

  Hobuslaste kiibid nüüd müügil

  Viimati toimetatud: 19-08-2022

  EPJ müüb lisaks veiste, sigade, lammaste ja kitsede kõrvamärkidele ka hobuste märgistamiseks vajalikke kiipe. Kiip on elektrooniline identifitseerimisvahend, mis paigaldatakse süstlaga looma lihasesse. Kuna kiipe võib paigaldada ainult loomaarst, siis kiipe müüakse ainult veterinaaridele, kes on kantud riiklikusse veterinaararstide registrisse. Kiipe saab osta EPJ peakontorist (Tuglase 12, Tartu) või tellida telefoni teel (738 7762) endale sobivasse Omniva postkontorisse või pakiautomaati. Samuti on võimalik hobuste kiipe osta EPJ e-poe rakendusest.

  Rohkem infot hobuslase kiipide kohta leiab siit.

  Muutused Vissukese kasutamisel

  Viimati toimetatud: 06-12-2021

  Tähelepanu! Alates 1. detsembrist saab piimaveiste rakendust Vissuke kasutada vaid ID-kaardiga, Mobiil-IDga või Smart-IDga sisse logides. See annab loomapidajale võimaluse ise reguleerida, kes ettevõtte andmeid kasutavad.

  Peakasutaja õigustes Vissukese kasutaja saab Vissukeses nüüd ise ettevõtte töötajatele/nõustajatele kasutajaõigusi anda ja ära võtta. Samuti näeb peakasutaja, kes andmeid on vaadanud. Juhend seadistamiseks on siin.

  Lähem info EPJ piirkonnaspetsialistidelt või klienditeenindusest, tel 738 7751.

  Kasutajad

  Uudiste arhiivi


  Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
  Rg-kood 12760791
  F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
  Oleme avatud
  E-R 8.00-16.30
  EPJ Facebookis
  Tel 738 7700
   
  epj@epj.ee

  EPJ serverisse sisselogimine

  Kasutaja nimi
  Salasõna


  mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  Isikukood:
  GSM number:

  Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)