Elektroonilised kõrvamärgid

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) pakub loomakasvatajatele lisaks plastist kõrvamärkidele ka kõrvamärgipaari, mis koosneb tavalisest kõrvamärgist ja elektroonilise transpondriga (kiibiga) kõrvamärgist (edaspidi EID-märgid).

EID-märgis on kiip, millele on salvestatud looma registrinumber. Lisaks salvestatud infole on looma registrinumber kõrvamärgile ka trükitud. Seega on looma võimalik identifitseerida nii spetsiaalset lugejat kasutades kui ka visuaalselt.

Elektroonilistel kõrvamärkidel on mitmeid eeliseid. Kui farmitehnoloogia toetab EID-märkide kasutamist, siis ei ole karja majandamisel enam vaja noorloomadel ja lehmadel kasutada kaelaskantavaid respondreid. Loom identifitseeritakse EID-märgi kaudu ning igapäevatöös kaob vajadus kasutada lisaks inventari- ja/või registrinumbrile ka respondri numbrit.

EID-märgid on maailmas kasutusel loomade identifitseerimisel igapäevastel farmitöödel (seemendamine, ravi- ning profülaktilised tööd jne), automaatsöötjate ja -jootjate puhul, loomade sorteerimisel ja kaalumisel, lüpsiplatsil identifitseerimisel tavalüpsi ning kontroll-lüpsi käigus, lihatööstustes.

Veiste EID-märgid

Veiste EID-märk koosneb kahest osast (esimene ehk nupuga osa ning tagumine ehk teravikuga osa). Esimene osa on veidi paksem ning selle sees on kiip, milles kasutatakse HDX-tehnoloogiat ja mis vastab ISO standarditele 11784 ja 11785.

Vasikate sünnijärgsel märgistamisel pannakse looma paremasse kõrva tavapärane kõrvamärk ning vasakusse kõrva EID-märk. EID-märk kinnitatakse vasakusse kõrva, sest nii on rahvusvaheliselt kokku lepitud. Lautades kasutatavate seadmete juures arvestatakse EID-märgi paiknemist vasakus kõrvas ning EID-märgi lugejad paigaldatakse vastavalt sellele.

EPJ pakub ka n-ö kaks-ühes EID-märke ehk suuri EID-märke. Need sarnanevad välimuselt plastmärkidele, kuid märgi ülaosas on ka looma registrinumbriga kiip. Seega on looma võimalik identifitseerida nii visuaalselt kui EID-märkide lugejat kasutades. Esmaseks märgistamiseks mõeldud kõrvamärgipaar koosneb suurest EID-märgist ja Allflex Ultra plastkõrvamärgist.

EID-märgiga on võimalik märgistada ka juba tavapäraste kõrvamärkidega märgistatud veiseid. Sellisel puhul tuleb EPJile esitada (elektroonselt või ) loomade registrinumbrid, millistele soovitakse EID-märki ning EPJ tellib kõrvamärkide tootjalt registrinumbritele vastavad EID-märgid. EID-märk kinnitatakse lisamärgisena tavapärase kõrvamärgi kõrvale looma vasakusse kõrva.

EID-märkide kasutajatel on võimalus tellida ka korduvkasutatavaid EID-märke. Nende märkide olemasolul saab loomale elektroonilise kõrvamärgi kadumisel koheselt panna uue kõrvamärgi ning asenduskõrvamärgi saabumiseni on looma endiselt võimalik lüpsiplatsil, kaalumisel või vasikate jootmisautomaadis identifitseerida. Asendusmärgi saabumisel lõigatakse korduvkasutatav kõrvamärk kõrvast ning seda saab edaspidi kasutada, asendades vaid teravikuga osa uuega. Korduvkasutatavad kõrvamärgid on roosat värvi, et selgelt eristada, kas looma kõrvas on looma ametlikuks identifitseerimiseks kasutatav EID-märk või korduvkasutatav kõrvamärk.

Allflex Ultra EID-märgid, tavaline
ja elektrooniline
Allflex Ultra EID-märgid, tavaline
ja suur elektrooniline
Datamars EID-märgid
tavaline ja
elektrooniline
Allflex suur EID
lisa-/asendusmärk
 
Allflex EID
lisa-/asendusmärk
Allflex EID + DNA Caisley EID + DNA Allflex korduvkasutatav EID-märk  
Teravik Allflex
korduvkasutatavale EID-märgile
 

Lammaste ja kitsede EID-märgid

Lammaste EID-kõrvamärk koosneb kahest osast (esimene ehk nupuga osa ning tagumine ehk teravikuga osa). Esimese osa sees on kiip, milles kasutatakse FDX-B-tehnoloogiat ja mis vastab ISO standarditele 11784 ja 11785. Lammaste EID-märgid on kollased, kitsede EID-märgid on punased.

Allflex lamba EID-märgid, tavaline ja elektrooniline Datamars lamba EID-märgid, tavaline ja elektrooniline Datamars lamba EID-märgid Tagfaster Allflex lamba EID lisa-/asendusmärk  
Datamars kitse EID
märgid, tavaline ja elektrooniline
Allflex kitse EID lisa-/asendusmärk

Tallede sünnijärgsel märgistamisel kinnitatakse looma paremasse kõrva tavapärane kõrvamärk ning vasakusse kõrva EID-märk.

EID-märgiga on võimalik märgistada ka juba tavapäraste kõrvamärkidega märgistatud lambaid või kitsi. Sellisel puhul tuleb EPJ-le  esitada (elektroonselt või ) loomade registrinumbrid, millistele soovitakse EID-märki ning EPJ tellib kõrvamärkide tootjalt registrinumbritele vastavad EID-märgid. EID-märk kinnitatakse lisamärgisena tavapärase kõrvamärgi kõrvale looma vasakusse kõrva.

Sigade EID-märgid

Sigade märgistamiseks pakub EPJ korduvkasutatavaid EID-märke. Kõrvamärgid on roosat värvi ning koosnevad auguga osast ja teravikuga osast. Auguga osa on veidi paksem ning selle sees on kiip, milles kasutatakse HDX-tehnoloogiat ja mis vastab ISO standarditele 11784 ja 11785. Korduvkasutatavaid EID-märke saab kasutada mitmekordselt – kui loom läheb karjast välja, lõigatakse EID märk kõrvast ning paigaldatakse uuele loomale. Uuele seale paigaldades asendatakse teravikuga osa uuega.


Allflex EID-märk,
korduvkasutusega

 

EID-märkide lugejad

EID-märkide lugejate kohta leiab infot siit.

 

Täiendav informatsioon Aire Pentjärvelt, tel 738 7730, Kõrvamärkide tellimine telefonil 738 7762 või


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)