Paigaldamise juhend

Veiste märgistamine plastkõrvamärkidega

NB! Tähtis on kasutada vastavatele märkidele mõeldud märgistamistange!

Aseta kõrvamärgi pooled aplikaatortangide vahele järgmiselt:

Kõrvamärgi nupuga osa asetatakse klambri alla
ja teravikuga osa nõela otsa.
 

Seejärel on soovitatav kõrvamärk kasta antiseptilisse lahusesse. See tegevus soodustab kõrva paranemist.

Kõrvamärgi kinnitamisel jääb teravikuga osa kõrva välispoolele ning nupuga osa kõrva sisepoolele. Kõrvamärk tuleb kinnitada täpselt kahe veeni vahele.

Tangid tuleb kokku vajutada ühe kindla ja kiire liigutusega nii, et kõrvamärgi pooled on täielikult kinni vajutatud. Pärast kõrvamärgi kinnitamist on soovitatav kõrvamärki pöörata esmalt veerand pööret vasakule, seejärel veerand pööret paremale. Selline tegevus aitab kaasa haava kiirele paranemisele. Märgistatud looma ja haava seisundit tuleks jälgida mõne päeva jooksul pärast märgistamist ning vajadusel haava desinfitseerida.

Veiste märgistamine elektrooniliste kõrvamärkidega

Vasikate sünnijärgsel märgistamisel kinnitatakse looma paremasse kõrva plastkõrvamärk ning vasakusse kõrva elektrooniline kõrvamärk (EID-märk). EID- märgi nupuga osa peab paiknema kõrva siseküljel. Võrreldes plastkõrvamärgiga peab EID-märk olema kinnitatud rohkem kõrva peapoolsele osale – kõrva pikitelje ning 1. ja 2. neljandiku vahelise mõttelise joone ristumiskohta. Kuna see kõrva osa, kuhu EID-märk kinnitatakse, on paksem, siis on EID-märgi kinnitamine füüsiliselt raskem kui tavalise kõrvamärgi puhul.

Enne EID-märgi kinnitamist tangide vahele tuleb tangidel, millel on metallklambri all must plastikust alus, see eemalda. Märgi nupuga osa kinnitatakse vedruga metallklambri alla. Märgi teravikuga osa surutakse lõpuni nõelale ja vajutatakse tangid kergelt kokku, et veenduda, kas märgipooled paiknevad kohakuti. Enne iga looma märgistamist on soovitatav kasta tangid koos märgiga antiseptilisse või desinfitseerivasse lahusesse. Märgistatud looma ja haava seisundit tuleks jälgida mõne päeva jooksul pärast märgistamist ning vajadusel haava desinfitseerida.

EID-märgiga on võimalik märgistada ka juba tavapäraste kõrvamärkidega märgistatud veiseid. Sellisel puhul kinnitatakse EID-märk lisamärgisena tavapärase kõrvamärgi kõrvale looma vasakusse kõrva.

Lammaste ja kitsede märgistamine plastkõrvamärkidega.

Kõrvamärgi osad asetatakse märgistamistangide vahele järgmiselt:

Kõrvamärgi nupuga osa asetatakse klambri alla
ja teravikuga osa nõela otsa.
 

Seejärel on soovitatav kõrvamärk kasta antiseptilisse lahusesse. See tegevus soodustab kõrva paranemist. Kõrvamärk tuleb kinnitada täpselt kahe veeni vahele.

Tangid tuleb kokku vajutada ühe kindla ja kiire liigutusega nii, et kõrvamärgi pooled on täielikult kinni vajutatud. Pärast kõrvamärgi kinnitamist on soovitatav kõrvamärki pöörata esmalt veerand pööret vasakule, seejärel veerand pööret paremale. Selline tegevus aitab kaasa haava kiirele paranemisele. Märgistatud looma ja haava seisundit tuleks jälgida mõne päeva jooksul pärast märgistamist ning vajadusel haava desinfitseerida.

Lammaste ja kitsede märgistamine elektrooniliste kõrvamärkidega

EID-märk kinnitatakse lamba või kitse peapoolsele esimesele neljandikule kahe kõhreriba vahele.

Kõrvamärgi nupuga pool peab paiknema kõrva siseküljel. Kõrvamärgi osad asetatakse märgistamistangide vahele järgmiselt: märgi nupuga osa kinnitatakse vedruga metallklambri alla ja teravikuga osa nõela otsa. Märgi teravikuga osa surutakse lõpuni nõelale ja vajutatakse tangid kergelt kokku, et veenduda, kas märgipooled paiknevad kohakuti. Enne iga looma märgistamist on soovitatav kasta tangid koos märgiga antiseptilisse või desinfitseerivasse lahusesse. Märgistatud looma ja haava seisundit tuleks jälgida mõne päeva jooksul pärast märgistamist ning vajadusel haava desinfitseerida.

Sigade märgistamine

Kõrvamärk kinnitatakse kõrva keskele või kõrva paksemale osale.

Kõrvamärgi teravikuga osa peab paiknema kõrva välisküljel ja nupuga/auguga osa kõrva siseküljel. Kõrvamärkide kadu on väiksem, kui vahe märgi ja kõrva vahel ei ületa 1–2 mm. Kõrvamärgi auguga osa kinnitatakse vedruga metallklambri alla. Märgi teravikuga osa surutakse lõpuni nõelale ja vajutatakse tangid kergelt kokku, et veenduda, kas märgipooled paiknevad kohakuti. Enne iga looma märgistamist on soovitatav kasta tangid koos märgiga antiseptilisse või desinfitseerivasse lahusesse. Märgistatud looma ja haava seisundit tuleks jälgida mõne päeva jooksul pärast märgistamist ning vajadusel haava desinfitseerida.

Täiendav informatsioon Aire Pentjärv'elt, tel 738 7730, Kõrvamärkide tellimine telefonidel 738 7762, 526 3529 või


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)