Kitsede märgistamine

Nõuded kitsede märgistamisel

Kitsede märgistamine ja registreerimine toimub vastavalt maaeluministri 25. novembri 2021. a määrusele nr 74 Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded (RT I, 27.11.2021, 2) ja Euroopa Liidu otsekohalduvatele õigusaktidele.

Kitse kõrvamärk on plastikust ja punast värvi ning koosneb kahest identsest poolest. Märgil on EPJ logo ja Eesti ISO-kood "EE" ning kümnekohaline registrinumber. Kõrvamärk kinnitatakse kõrva selleks ettenähtud märgistamistangidega (Allflexi punased, sinised poolautomaatsed või liikuva nõelaga rohelised tangid).

Esimene identifitseerimisvahend on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st väljastatav tavapärane kõrvamärk. Teise identifitseerimisvahendina võib kasutada teist kõrvamärki, tätoveeringut, sõrgatsile kinnitatavat tähist või elektroonilist transpondrit. Teisel identifitseerimisvahendil olev registrinumber peab olema identne esimesel identifitseerimisvahendil olevaga.

Kits tuleb märgistada kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast, aga igal juhul enne, kui loom viiakse ühest karjast teise või tapamajja. Seega peab loom olema märgistatud varem juhul, kui ta viiakse karjast välja enne kuue kuu möödumist. Varasem märgistamine on kindlasti otstarbekam ka tõukarjades ning nendes farmides, kus peetakse kitsi turustamise eesmärgil ning kus on oluline loomade põlvnemisandmete jälgitavus. Loomapidaja täidab looma märgistamise kohta vastava vormi ja esitab selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) looma registreerimiseks seitsme päeva jooksul arvates märgistamise päevast.

Kitse märgistuse kadumisel või loetamatuks muutumisel esitab loomapidaja PRIAle sellekohase teate kahe päeva jooksul arvates kadumisest. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS väljastab 20 päeva jooksul teate saamisest loomaomanikule uue kõrvamärgi ehk nn asenduskõrvamärgi (vt Hinnakiri), millel on kitse endine registrinumber. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seitsme päeva jooksul arvates selle Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st väljastamisest. Asendusmärkideks on Allflexi märgid (ka juhul, kui esmane oli Datamarsi märk).

Kitsede märgistustarvikud

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS pakub loomapidajale kitse kõrvamärgikomplekti, mis koosneb kahest identsest kõrvamärgist ning komplekti, kus on elektroonilist transpondrit sisaldav kõrvamärk (EID-märk ehk elektrooniline märk) ja tavapärane kõrvamärk (vt Hinnakiri). Plastmärkide puhul on võimalik valida tootjat, kas Allflex või Datamars, elektroonilised märgid on ainult Allflexilt.

Elektroonilises kõrvamärgis on andmekandja, kuhu on salvestatud looma registrinumber. Lisaks salvestatud infole on registrinumber kõrvamärgile ka trükitud. Seega on kitse võimalik identifitseerida nii spetsiaalset lugejat kasutades kui visuaalselt.

Kitsede kõrvamärgid

Allflex kitse kõrvamärk Datamars kitse kõrvamärk Datamars kitse EID-märgid, tavaline ja elektrooniline Allflex kitse EID lisa-/asendusmärk
Allflex minikits Allflex kitse minikõrvamärk (TipTag)

Märgistamistangid

Plast- ja EID-märkidele
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, liikuva nõelaga
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, poolautomaatsed
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele
(Datamars)
Minikõrvamärkidele TipTag (Allflex)

Kõrvamärkide ja tangide sobivus

Sobib: Ei soovitata: Ei sobi:

Märgistustangid⇨
Kõrvamärgid ⇩
Allflex Allflex liikuva nõelaga Allflex Ultra pool-automaatsed Allflex
pool-automaatsed
Datamars Allflex väikestele kõrvamärkidele (nn tip-tag)
 
Hind eurodes
sh käibemaks
30.00  49.00 65.40 65.40 25.60 21.00
Allflex
Datamars
Allflex
tavaline & elektrooniline
Allflex lisa/asendusmärk elektrooniline
Allflex väikesed (nn tip-tag)

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)