Lammaste märgistamine

Nõuded lammaste märgistamisel

Lammaste märgistamine ja registreerimine toimub vastavalt maaeluministri 25. novembri 2021. a määrusele nr 74 Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded (RT I, 27.11.2021, 2) ja Euroopa Liidu otsekohalduvatele õigusaktidele.

Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi ning koosneb kahest identsest poolest. Märgil on EPJ logo ja Eesti ISO-kood "EE" ning kümnekohaline registrinumber.

Esimene identifitseerimisvahend on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i väljastatav tavapärane kõrvamärk. Teise identifitseerimisvahendina võib kasutada teist kõrvamärki, tätoveeringut või elektroonilist transpondrit. Teisel identifitseerimisvahendil olev registrinumber peab olema identne esimesel identifitseerimisvahendil olevaga.

Lammas tuleb märgistada kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast. Varem tuleb loom märgistada juhul, kui ta viiakse enne kuue kuu vanuseks saamist karjast välja (elusmüük, tapamaja). Varasem märgistamine on kindlasti otstarbekas ka tõukarjades ning farmides, kus lambaid peetakse tõuloomadena turustamise eesmärgil ning kus on oluline loomade põlvnemisandmete jälgitavus. Loomapidaja täidab lamba märgistamise kohta vastava vormi ja esitab selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) looma registreerimiseks seitsme päeva jooksul arvates märgistamise päevast.

Lamba märgistuse kadumisel või loetamatuks muutumisel esitab loomapidaja PRIAle sellekohase teate kahe päeva jooksul arvates kadumisest. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS väljastab 20 päeva jooksul teate saamisest loomaomanikule uue kõrvamärgi ehk nn asenduskõrvamärgi (vt Hinnakiri), millel on lamba endine registrinumber. Asendusmärkideks on Allflexi märgid (ka juhul kui esmane oli Datamarsi märk).

Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seitsme päeva jooksul arvates selle Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest.

Lammaste märgistustarvikud

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS pakub lammaste märgistamiseks nii tavapäraseid plastkõrvamärke kui elektroonilist transpondrit sisaldavaid EID-märke.

Sõltuvalt sellest, kas lambaid soovitakse identifitseerida vaid visuaalselt või ka spetsiaalset lugejat kasutades, saab loomapidaja osta kõrvamärgikomplekti, mis koosneb registrinumbrit kandvast kahest identsest plastkõrvamärgist või komplekti, kus on tavapärane plastkõrvamärk ja elektroonilist transpondrit sisaldav kõrvamärk (EID-märk ehk elektrooniline märk). EID-märgis on andmekandja, kuhu on salvestatud looma registrinumber. Lisaks salvestatud infole on registrinumber kõrvamärgile ka trükitud.

Suuremate lambakarjade omanikel on võimalik osta ka Datamarsi tütarfirma Roxani valmistatud kõrvamärke Tagfaster, mis sobivad eelkõige peagi lihaks realiseeritavate tallede märgistamiseks ja ei ole mõeldud põhikarja jäävatele loomadele. Tagfaster kõrvamärkidega saab lambaid märgistada kiiremini ja vähema vaevaga. Kõrvamärgid on ametliku registreerimisnumbriga ning üks kõrvamärkidest on EID-kõrvamärk. Kõrvamärgid on lindina, kus on kümne lamba märgistamiseks vajalikud märgid (kõrvuti on üks tavakõrvamärk ja üks EID-märk). Kõrvamärgilint laaditakse spetsiaalsetele tangidele ja see võimaldab kümme lammast järjest kiiresti märgistada. Lingil avanevad videod annavad ülevaate tangide laadimisest ja märgistamisest.

Nii plastmärke kui EID-märke pakuvad kaks tootjat, Allflex ja Datamars (vt Hinnakiri).

Lammaste kõrvamärgid

Allflex lamba kõrvamärk Datamars lamba kõrvamärk Allflex lamba minikõrvamärk (TipTag) Allflex lamba EID lisa-/asendusmärk
Allflex lamba EID-märgid, tavaline ja elektrooniline Datamars lamba EID-märgid, tavaline ja elektrooniline Datamars lamba EID-märgid Tagfaster

Märgistamistangid

Lammaste märgistamiseks sobivad Allflexi punased ja rohelised ning oranžid märgistamistangid ja Datamarsi sinised märgistamistangid. Kõrvamärke soovitame paigaldada sama kõrvamärgitootja tangidega. Minikõrvamärkide ja Tagfaster kõrvamärkide puhul tuleb märgistamisel kasutada spetsiaalseid märgistamistange.

Plast- ja EID-märkidele
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, liikuva nõelaga
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, poolautomaatsed
(Allflex)
Plastmärkidele, poolautomaatsed
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele
(Datamars)
Väikestele kõrvamärkidele
(nn tip-tag)
(Allflex)
Tagfaster kõrvamärkidele

Kõrvamärkide ja tangide sobivus

Sobib: Ei soovitata: Ei sobi:

Märgistustangid⇨
Kõrvamärgid ⇩
Allflex Allflex liikuva nõelaga Allflex Ultra pool-automaatsed Allflex pool-automaatsed Datamars Allflex väikestele kõrvamärkidele (nn tip-tag) Tagfaster
 
Hind eurodes
sh käibemaks
30.00  49.00 65.40 65.40 25.60 21.00 59.00
Allflex
Datamars
Allflex
tavaline & elektrooniline
Datamars
tavaline & elektrooniline
Allflex lisa/asendusmärk elektrooniline
Allflex väikesed (nn tip-tag)
Tagfaster EID-kõrvamärgid

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)