Sigade märgistamine

Nõuded sigade märgistamisel

Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja tunnustatud sigade aretusprogrammist tulenevast korrast reguleerivad sigade märgistamist:

  1. "Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded"
    Määrus sätestab sigade märgistamise elusloomade liikumise korral farmist farmi või müümisel lihatööstustesse.
  2. "Põllumajandusloomade aretuse seadus"
    Seadusega defineeritakse aretuslooma ja aretuse mõiste ning määratletakse aretuslooma identifitseerimiskord ja identifitseerimisviisid. Märgistamistamise üle teeb järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.
  3. Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusprogrammide lisa 2 "Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord" kehtestab nõuded jõudluskontrollis olevate sigade ehk aretussigade märgistamise kohta aretusfarmides.
    Aretusprogrammiga määratletakse põhikarja emiste ja kultide individuaalne märgistamine registrinumbriga. Põhikarja emised ja kuldid on loomad, keda peetakse põrsaste tootmiseks.

Sigade märgistustarvikud

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS pakub seakasvatajatele märgistusvahendeid firmalt Allflex Europe S.A. Võimalik on osta märgistamistange, täiskasvanud sea ja põrsa plastkõrvamärke, markereid ning elektroonilisi kõrvamärke.
Täiskasvanud sea plastkõrvamärk on mõeldud põhikarja emiste ja kultide märgistamiseks, kuhu omanik ise kirjutab spetsiaalse markeriga sea registrinumbri (looma sünnifarmi ehitise kood, individuaalnumber ja sünniaasta kaks viimast numbrit). Osta on võimalik kollaseid, rohelisi, siniseid või punased kõrvamärke.
Korduvkasutusega elektroonilisi kõrvamärke kasutatakse emiste märgistamiseks farmides, kus toimub nende individuaalne ja kontrollitud söötmine vastavalt reproduktsiooni tsüklile.
Põrsa kõrvamärki (nn nööp) kasutatakse elussigade märgistamiseks müümisel ühest karjast teise. See on kollast värvi ja sellele kirjutatakse spetsiaalse markeriga ehitise kood.

Sigade kõrvamärgid

Täiskasvanud sea kõrvamärk
Põrsa kõrvamärk (nn nööp)
Allflex korduvkasutatav EID-märk Teravik Allflex korduvkasutatavale EID-märgile
Kõrvamärginuga Kõrvamärgipliiats

Allflexi märgistamistangid

Märgistamistange on Allflexil nelja tüüpi: tavalised (punased) tangid, liikuva nõelaga (rohelised) tangid plast- ja EID-märkidele, poolautomaatsed (oranžid) tangid plast- ja EID-märkidele ja poolautomaatsed (sinised) tangid plastmärkidele.

Plast- ja EID-märkidele Plast- ja EID-märkidele, liikuva nõelaga Plast- ja EID-märkidele, poolautomaatsed Plastmärkidele, poolautomaatsed

Kõrvamärkide ja tangide sobivus

Sobib: Ei sobi:

Märgistustangid⇨ Allflexi kõrvamärgid ⇩ Allflex Allflex liikuva nõelaga Allflex Ultra pool-automaatsed Allflex pool-automaatsed Datamars
 
Hind eurodes
sh käibemaks
30.00  49.00 65.40 65.40 25.60
Täiskasvanud sea
kõrvamärk
Põrsa (nn nööp)
Korduvkasutusega elektroonilised
komplekt
 

Märgistusvahendeid on võimalik osta Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASis kohapeal või esitada tellimus telefonitsi või meilitsi. Viimastel juhtudel edastatakse Teile märgistusvahendid koos arvega Eesti Posti vahendusel postipaki hinnaga.
Kõrvamärkide tellimine Tartust: 738 7762 või


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)