Lihaveised

Jõudluskontrolli eesmärgiks on välja selgitada veiseliha tootmise eesmärgil kasvatatavate lihaveiste jõudlus, parandada veiseliha kvaliteeti ja suurendada tootmise rentaablust.

Lihaveiste jõudluskontrolli tehakse karjades, kus kasvatatakse lihatõugu veiseid või liha- ja piimatõugu veiste ristandeid lihatootmise eesmärgil. Jõudluskontrolli läbiviimiseks registreeritakse seemenduste, paarituste, loomade ostu-müügi, poegimiste, kaalumiste, mõõtmiste ja väljamineku andmed. Jõudluskontrolli teostatakse "B" meetodil, s.t andmeid registreerib loomapidaja või tema esindaja.

Eestis kasvatatavad lihaveisetõud: aberdiin-angus, akviteeni hele, hereford, limusiin, piemont, simmental, šarolee, šoti mägiveis, belgia sinine, gallovei, aubrak.

Lihaveiste jõudluskontrolli programm Liisu

Liisu on programm, mis võimaldab Interneti kaudu juurdepääsu lihaveisteveiste jõudluskontrolli andmetele ja mõeldud kasutamiseks lihaveisekasvatajatele ning neid nõustavatele konsulentidele ja tõuaretajatele, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i töötajatele ning aretusühistu konsulentidele praktilise töö lihtsustamiseks.

Liisu on mõeldud kasutajatele, kes soovivad kiiresti näha oma karja algandmeid. Liisu töötab kõikides operatsioonisüsteemides ning kõikide internetilehitsejatega. Lisaks on Liisu abil võimalus sisestada ise oma karja andmeid ning teha vastavaid päringuid nende andmete põhjal.

Liisu kasutamiseks palume saata vastavasisuline avaldus või aadressile F. Tuglase 12, Tartu 50094.

Liisu kasutajatele väljastab kasutajanime ja salasõna klienditeeninduse vanem Vaike Konga, telefon 738 7751, e-posti aadress .

Infot ja abi programmi kasutamise kohta annavad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i klienditeenindaja Eha Mäetaga telefonil 738 7754 või e-posti aadressil ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lihaveiste spetsialist Reet Toi telefonil 516 5422 või e-posti aadress .

Lihaveiste jõudluskontrolli õiguslik alus ja juhendid

Aretus

Jõudluskontroll

  • Lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimise kord on toodud iga tõu aretusprogrammis, lähem info Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kodulehel.

Loomade märgistamine

Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)